Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de ervaren gezondheid van de inwoners van Midden-Delfland. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meerderheid inwoners Midden-Delfland is positief over eigen gezondheid

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 beoordeelt ruim acht op de tien inwoners (82%) van Midden-Delfland (19 jaar en ouder) de eigen gezondheid als (zeer) goed.2 Dit betekent dat de rest van de inwoners (17%) aangeeft dat hun gezondheid ‘wel gaat’ of (zeer) slecht is (figuur 1). De categorie zeer slecht is samengevoegd met de categorie slecht, omdat minder dan 1% de gezondheid als zeer slecht ervaart.

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van de eigen gezondheid in het algemeen. Midden-Delfland 2016.
MD_4.1_Ervaren_F1.png

Bij zowel 19- tot en met 64-jarigen als 65-plussers is het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, gelijk gebleven (tabel 1).2

Tabel 1. Percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Midden-Delfland, 2012-2016.
MD_4.1_Ervaren_T1.png

De inwoners van Midden-Delfland zijn iets optimistischer over hun eigen gezondheid dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_4.1_Ervaren_T2.png

Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart is lager bij ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart neemt af met de leeftijd.2 Zo vindt 84% van de 19- tot en met 34-jarigen in Haaglanden de gezondheid (zeer) goed, bij 85-plussers is dat 40% (tabel 3). Bij inwoners met een niet-westerse afkomst ervaart een lager percentage de gezondheid als (zeer) goed dan bij inwoners met een autochtone of westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status is er een lager percentage met een (zeer) goed ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
MD_4.1_Ervaren_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Grote meerderheid jongeren (4 havo/vwo) ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Negen op de tien jongeren in Midden-Delfland (89%) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed, in regio Zuid-Holland West is dit 81% (Tabel 1). 2

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Midden-Delfland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Ervarengezondheid_T1.jpg

Ongeveer negen op de tien jongens en meisjes in Midden-Delfland (89%) ervaren de eigen gezondheid als (zeer) goed. De ervaren gezondheid is onder 86% van de jongeren op de havo (zeer) goed, terwijl dit op het vwo bij 92% het geval is. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ervaart 88% de eigen gezondheid als (zeer) goed (Figuur 1). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor ervaren gezondheid de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart naar achtergrondkenmerken. Midden-Delfland, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Ervarengezondheid_F1.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ervaren gezondheid; cijfers en context [Online]. (bezocht op 10 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties