Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft in hoeverre inwoners van Midden-Delfland bewegen en sporten. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Zeven op de tien inwoners Midden-Delfland voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Zeven op de tien inwoners van Midden-Delfland (van 19 jaar en ouder) bewegen voldoende, uitgaande van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).4 Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016. Onder zowel 19- tot en met 64 jarigen als 65-plussers is dit stabiel (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB. Midden-Delfland 2012-2016.
MD_8.1_Beweging_T1.png

Relatief meer inwoners van Midden-Delfland voldoen aan de Combinorm dan in Nederland

Het percentage inwoners van Midden-Delfland dat aan de NNGB voldoet, is hoger dan in Haaglanden, Zuid-Holland West en Nederland.4 Dit geldt zowel voor het percentage inwoners dat aan de Fitnorm voldoet als voor het percentage dat aan de Combinorm voldoet (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, Fitnorm en Combinorm. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_8.1_Beweging_T2.png

Zes op de tien inwoners van Midden-Delfland sport minimaal één keer per week

Naast het voldoen aan de verschillende normen is in de Gezondheidsenquête 2016 ook gevraagd naar sporten. In Midden-Delfland sport 59% van de inwoners van 19 jaar en ouder minimaal 1 keer per week.4 Dit percentage is hoger dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 3).

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat minimaal 1 keer per week sport. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
MD_8.1_Beweging_T3.png (1)

Verhoudingsgewijs minder inwoners met een laag inkomen bewegen voldoende

Bij inwoners in Haaglanden met een lager inkomen voldoet een kleiner percentage aan de NNGB in vergelijking met inwoners met hoger inkomen (tabel 4).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die inwoners moeite hebben met financieel rondkomen ten opzichte van degenen die dat niet hebben.

Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende beweegt lager

Op het gebied van bewegen bestaan verschillen tussen inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Zo bewegen inwoners van Haaglanden van een autochtone of overig westerse afkomst meer dan inwoners van niet-westerse afkomst. Bij de uitsplitsing naar leeftijd is te zien dat met name 65- tot en met 74-jarigen aan de NNGB voldoen. Bij inwoners van de jongste leeftijdsgroepen (19 tot en met 49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) beweegt een kleiner percentage voldoende.

Tabel 4. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
MD_8.1_Beweging_T4.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

HAVO/VWO

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) beweegt dagelijks minstens één uur

In Midden-Delfland beweegt 13% van de jongeren (4 havo/vwo) dagelijks minimaal één uur; bijna negen op de tien jongeren bewegen niet dagelijks, of bewegen wel dagelijks maar niet altijd minstens één uur.4 In de regio Zuid-Holland West beweegt 17% minimaal één uur per dag (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal één uur beweegt. Midden-Delfland, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Lichaamsbeweging_T1.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor lichaamsbeweging de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken weer te geven voor jongeren (4 havo/vwo) in Midden-Delfland. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (4 havo/vwo) uit Zuid-Holland West (Figuur 1). Een op de vijf (19%) jongens in ZHW (4 havo/vwo) beweegt dagelijks minimaal één uur en 14% van de meisjes. Het percentage jongeren op de havo (17%) dat dagelijks minimaal één uur beweegt is bijna gelijk aan dat op het vwo (16%). Onder jongeren van Nederlandse afkomst bewegen bijna twee op de tien (18%) dagelijks minimaal één uur, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 11%.

Figuur 1. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal één uur beweegt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Midden-Delfland_Lichaamsbeweging_F1.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties