Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de leefbaarheid van Midden-Delfland en de gevoelens van veiligheid die inwoners ervaren. Deze informatie komt uit de Leefbaarometer en de Veiligheidsmonitor. De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als: 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld’. Om de leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies (woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). De Leefbaarometer wordt sinds 2012 tweejaarlijks geactualiseerd.3,4 De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek waarbij door middel van een vragenlijst informatie wordt verzameld over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De verzamelde informatie is gebaseerd op een steekproef. De gepresenteerde cijfers zijn schattingen van het werkelijke percentage.5

Inwoners (alle leeftijden)

Midden-Delfland scoort uitstekend op het gebied van leefbaarheid

In de Leefbaarometer krijgen alle gemeenten een score voor hun totale leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ (score 1) tot ‘uitstekend’ (score 9).3 Midden-Delfland krijgt in 2018 een score ‘uitstekend’ voor de totale leefbaarheid (tabel 1). Dit is iets hoger dan in 2008, 2012 en 2014 maar vergelijkbaar met 2016. Nederland krijgt sinds 2002 een score ‘ruim voldoende’ voor de totale leefbaarheid.4

Tabel 1. Score voor totale leefbaarheid in de Leefbaarometer, naar onderzoekjaar. Midden-Delfland en Nederland, 2008-2018.
Midden-Delfland_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T1.png

Jongeren, volwassenen en ouderen (15 jaar en ouder)

Leefbaarheid eigen woonbuurt: geen gegevens Midden-Delfland beschikbaar in 2017

Voor Midden-Delfland zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2017.5 In Nederland geven inwoners in 2017 een 7,5 voor de leefbaarheid van de eigen woonbuurt en in Haaglanden een 7,4. (tabel 2, gemeten op een schaal van 1 tot en met 10).5

Tabel 2. Oordeel van inwoners (15 jaar en ouder) over de leefbaarheid van de eigen woonbuurt (in rapportcijfers), naar onderzoeksjaar. Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, 2013-2017.
Midden-Delfland_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T2.png

Onveiligheidsbeleving algemeen: geen gegevens Midden-Delfland beschikbaar in 2017

Onveiligheidsbeleving bevat onveiligheidsgevoelens van de burger, beoordeling van criminaliteit en veiligheid en inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Voor Midden-Delfland zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2017.5 In geheel Haaglanden en in Nederland neemt het percentage inwoners dat zich wel eens en vaak onveilig voelt af ten opzichte van 2012 (tabel 3).

Tabel 3. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt, naar onderzoekjaar. Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2017.
Midden-Delfland_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T3.png

Onveiligheidsbeleving in eigen woonbuurt: geen gegevens Midden-Delfland beschikbaar in 2017

Voor Midden-Delfland zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2017.5 In geheel Haaglanden en in Nederland is het percentage inwoners dat zich wel eens of vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt afgenomen ten opzichte van 2012 (tabel 4).

Tabel 4. Percentage inwoners (15 jaar en ouder) dat zich wel eens/vaak onveilig voelt in de eigen woonbuurt, naar onderzoekjaar. Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2017.
Midden-Delfland_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T4.png

Slachtofferschap: geen gegevens Midden-Delfland beschikbaar in 2017

Slachtofferschap betreft persoonlijk slachtofferschap dat burgers en als privépersoon hebben meegemaakt (excl. cybercrime). Voor Midden-Delfland zijn er geen gegevens beschikbaar voor het jaar 2017.5 In geheel Haaglanden en in Nederland neemt het percentage inwoners dat slachtoffer is van een delict af ten opzichte van 2012 (tabel 5).

Tabel 5. Percentage slachtoffers van een delict (exclusief cybercrime), naar onderzoekjaar. Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, 2012 en 2017.
Midden-Delfland_9.3 Leefbaarheidenveiligheid_T5.png

 

  1. RIGO Research en Advies BV, i.o.v. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Leefbaarheid van wijken. Amsterdam, 2004.
  2. López MJJ, Veenstra C, Van der Eijk E, Seuren E. Een veilige wijk, een veilig gevoel? Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners van PKVW gecertificeerde nieuwbouwwijken. Den Haag: RCM-advies en Experian Nederland, 2010.
  3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/tabel.php.
  4. Leidelmeijer K, Marlet G, van Woerkens C. Verbetering en verschillen. Een analyse van de leefbaarheid in Nederland op basis van de Leefbaarometer 2016. RIGO Research en Advies en Atlas voor gemeenten, 2017. Beschikbaar op URL: https://www.leefbaarometer.nl/page/Publicaties.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek [Online]. (bezocht op 8 augustus 2019); beschikbaar op URL https://www.statline.nl
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties