Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal inwoners dat gebruik maakt van één of meer regelingen binnen het sociaal domein. Deze gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Geen gegevens Midden-Delfland

Voor Midden-Delfland zijn geen gegevens bekend over het aantal inwoners dat gebruik maakt van meerdere voorzieningen in het sociaal domein. In Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland is dit gebruik respectievelijk 55, 70 en 49 per 1.000 inwoners (tabel 1).4

Tabel 1. Inwoners die gebruik maken van één of meerdere voorzieningen in het sociaal domein. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2017.
MD_Stapelingen_t1

Meerderheid maakt gebruik van één of meer regelingen binnen één wet

Inwoners maken meestal gebruik van één of meer regelingen binnen één wet (Wmo, Jeugdwet of Participatiewet). In Zuid-Holland West heeft in totaal 44 per 1.000 inwoners één of meer regelingen alleen uit de Wmo, 30 per 1.000 alleen uit de Participatiewet en 24 per 1.000 alleen uit de Jeugdwet (tabel 2).4 Ook in Haaglanden en Nederland maken inwoners meestal gebruik van één of meer regelingen binnen één wet.

In Zuid-Holland West maken 7 per 1.000 inwoners gebruik van regelingen uit meer dan één wet. Hierbij gaat het om een combinatie tussen de Participatiewet en de Wmo. In Haaglanden en Nederland ontvangen respectievelijk 12 en 6 op de 1.000 inwoners regelingen vanuit verschillende wetten. Ook hier gaat het vooral om een combinatie tussen de Participatiewet en de Wmo.

Tabel 2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van regelingen in de Jeugdwet, Participatiewet en/of Wmo. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2017.
MD_Stapelingen_t2
  1. Stimulansz. Sociaal domein: Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet. [Online]. (bezocht op 13 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.stimulansz.nl/sociaal-domein-wmo-2015-participatiewet-en-jeugdwet/
  2. VNG Realisatie. Definitielijst rapport Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. [Online] (bezocht 3 juni 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-07/GMSD_Definitielijst.pdf
  3. VNG Realisatie. Stapelingsmonitor [Online]. (bezocht op 3 juni 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vngrealisatie.nl/producten/stapelingsmonitor
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. [Online]. (bezocht op 18 apr 2019); Beschikbaar op URL: www.waarstaatjegemeente.nl
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties