Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het voorkomen van lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid bij 65-plussers in Midden-Delfland, gebaseerd op de vragen van de Tilburg Frailty Indicator in de Gezondheidsenquête 2016.1

Ouderen (65-plus)

Dertien procent van de 65-plussers Midden-Delfland is kwetsbaar

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 13% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Midden-Delfland kwetsbaar (figuur 1).2 Het percentage kwetsbare ouderen is lager dan in Zuid-Holland West en Haaglanden. Dit geldt ook voor het percentage ouderen dat psychisch kwetsbaar is. De percentages lichamelijk en sociaal kwetsbare ouderen zijn in Midden-Delfland lager dan in Haaglanden, maar vergelijkbaar met Zuid-Holland West.

 

Figuur 1. Percentage kwetsbare ouderen naar lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid. Midden-Delfland, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
MD_7.1_KwetsbareOuderen_F1.png

Het percentage kwetsbare ouderen neemt toe met de leeftijd

Het percentage kwetsbare ouderen neemt toe met de leeftijd. Zo is 13% van de 65- tot en met 74-jarigen kwetsbaar, bij 85-plussers is dat 45% (tabel 1).2 Bij vrouwen is het percentage kwetsbare ouderen hoger dan bij mannen.

Bij ouderen van niet-westerse afkomst is een hoger percentage kwetsbaar dan bij ouderen van autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor ouderen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met ouderen die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Bij ouderen met een lage sociaaleconomische status is een hoger percentage kwetsbaar

De kwetsbaarheid hangt daarnaast samen met de sociaaleconomische status; bij ouderen met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij ouderen die geen moeite hebben met rondkomen geldt dat een lager percentage kwetsbaar is dan bij ouderen met een lagere sociaaleconomische status en/of wel moeite met rondkomen.

 

Tabel 1. Percentage kwetsbare ouderen (65 jaar en ouder). Haaglanden 2016.
MD_7.1_KwetsbareOuderen_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  1. Gobbens RJJ, Van Assen MALM, Wijnen-Sponselee Mth, Schols JMGA. The Tilburg Frailty Indicator: Psychometric Properties. J Am Med Dir Assoc 2010 (11)5: 344-355.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties