Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft de gezondheid van feitelijk daklozen in de nachtopvang in Delft. In Delft (als centrumgemeente) is de nachtopvang gerealiseerd voor daklozen uit Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Deze informatie is gebaseerd op de registratie van de nachtopvang en het Winterkoudeonderzoek 2016/2017. In dit onderzoek zijn interviews afgenomen bij daklozen die verbleven in de nachtopvang tijdens de winterregeling.4

Daklozen (18 jaar en ouder)

De helft van de daklozen heeft wel eens een nacht op straat geslapen

De gemiddelde bezetting op de nachtopvang tijdens de winterregeling in de winter van 2016/2017 was 41 personen, op de drukste nacht maakten 52 daklozen gebruik van de nachtopvang.

Van de 30 deelnemende daklozen aan het Winterkoudeonderzoek 2016/2017 is 70% man (21), de gemiddelde leeftijd is 40 jaar (de jongste is 20 jaar, de oudste 79 jaar). Vier op de tien deelnemende daklozen (13) zijn in het afgelopen jaar voor het eerst dakloos geworden en de helft (16) heeft aangegeven wel eens een nacht doorgebracht te hebben op straat (slapen of ’s nachts rondlopen/verblijven in bijvoorbeeld portiek, onder een brug, of geïmproviseerde schuilplaats).4

Hoger percentage daklozen ervaart de gezondheid als (zeer) slecht

Op de vraag hoe de deelnemers over het algemeen hun gezondheid noemen, antwoordde bijna een kwart (7) (zeer) slecht, voor bijna de helft (14) was de ervaren gezondheid (zeer) goed.4 In vergelijking met de algemene Delftse populatie (19 jaar en ouder) ervaren daklozen over het algemeen hun gezondheid als minder goed.  In de algemene Delftse populatie ervaart 4% de eigen gezondheid als (zeer) slecht en 78% als (zeer) goed.5

Elf deelnemende daklozen voelden zich ziek ten tijde van het onderzoek, twaalf hadden pijnklachten. De meeste deelnemers waren verzekerd tegen ziektekosten, drie personen waren niet verzekerd.4

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal daklozen dat in het afgelopen jaar zorg heeft ontvangen van een bepaalde zorgverlener. De huisarts is de zorgverlener waarvan de meeste daklozen zorg ontvingen in het afgelopen jaar, bijna drie kwart van de daklozen ontving zorg van de huisarts (22). Hierop volgen de eerste hulp en de tandarts, een derde van de daklozen ontvingen zorg van deze zorgverleners (beide 10).4

Tabel 1. Aantal daklozen dat in het afgelopen jaar zorg heeft ontvangen naar zorgverlener. Delft 2018-2019.
Delft_7.2_Daklozen_T1.png
  1. Reijn E, Henken AS en Keetman M. Wie zorgt er voor daklozen? Inzicht in gezondheidsproblematiek en zorgaanbod voor daklozen in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin 2017, 52 (4): 4-17.
  2. Wolf J, Zwikker M, Nicholas S, van Bakel H, Reinking D. Op achterstand. Een onderzoek naar mensen in de marge van Den Haag. Utrecht: Trimbos-Instituut. 2002.
  3. Winterregeling daklozen. Nachtopvang tijdens langdurige kou [online]. (bezocht op 26-1-2018); Beschikbaar op URL: https://www.ggdhaaglanden.nl/daklozenzorg/winterregeling-daklozen.htm
  4. Keetman M, Beuker R, Van der Meer R. Winterkoudeonderzoek 2016/2017. Rapportage Delft. Den Haag: GGD Haaglanden; 2017. Beschikbaar op URL: https://www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/geestelijke-gezondheid-en-kwetsbare-groepen/winterkoudeonderzoek.htm
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties