Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van de zorg door inwoners uit Midden-Delfland die wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg. Deze informatie is afkomstig uit de database van waarstaatjegemeente.nl en is gebaseerd op gegevens van Vektis.4 Vektis is een business intelligence centrum voor de zorg en beschikt over een database met alle declaratiedata in de zorg. Zij voorziet de zorgverzekeringsbranche en zorgverzekeraars, zorgverleners, overheden en wetenschappers onder meer van informatie ter ondersteuning van beleidsprocessen.

Zorggebruikers (Alle leeftijden)

Ruim 230 inwoners in Midden-Delfland maken gebruik van zorg vanuit de Wlz

In 2017 maken 234 inwoners van Midden-Delfland gebruik van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).4 Dit komt neer op 122 mensen per 10.000 verzekerden (tabel 1). In de Jeugdzorgregio Haaglanden is dat 179 per 10.000 verzekerden en in Nederland 192 per 10.000 verzekerden (tabel 2). In Midden-Delfland, Jeugdzorgregio Haaglanden en Nederland vindt de meeste zorg vanuit de Wlz plaats in een instelling.

In 2015 maakten in Midden-Delfland 257 inwoners (137 per 10.000 verzekerden) gebruik van zorg vanuit de Wlz en in 2016 ging dit om 238 inwoners (126 per 10.000 verzekerden) (tabel 1).

Tabel 1. Aantal zorggebruikers (absoluut en per 10.000 verzekerden) dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg. Midden-Delfland, 2015-2017.
Midden-delfland_10.7_WLZ_T1.png
  • Wet Langdurige Zorg
Tabel 2. Aantal zorggebruikers per 10.000 verzekerden dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg. Midden-Delfland, Jeugdzorgregio Haaglanden en Nederland, 2017.
Midden-delfland_10.7_WLZ_T2.png
  • Wet Langdurige Zorg

Het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg vanuit de Wlz is het hoogst onder 65-plussers

Het gebruik van zorg vanuit de Wlz neemt toe met de leeftijd: 65-plussers ontvangen deze zorg het meest. Onder 0- tot en met 17-jarigen in Midden-Delfland werd in 2016 geen gebruik gemaakt van deze zorg (figuur 1).4

Figuur 1. Aantal zorggebruikers (absoluut aantal) dat gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), naar soort zorg en leeftijd. Midden-Delfland 2016.
Midden-delfland_10.7_WLZ_F1.PNG
  • Wet Langdurige Zorg

 

 

 

  1. Rijksoverheid. Wet Langdurige Zorg (Wlz). [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz .
  2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Langdurige Zorg. [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.informatielangdurigezorg.nl/ .
  3. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Langdurige Zorg; Overgangsrechten 2016-2020. [Online]. (bezocht op 13 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.informatielangdurigezorg.nl/overgangsrechten .
  4. Waarstaatjegemeente.nl. Zorggebruik (Vektis). [Online]. (bezocht op 29 juli 2019); Beschikbaar op URL: https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties