Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal personen per 1.000 inwoners per jaar waaraan opiaten, benzodiazepinen en antidepressiva zijn verstrekt in de gemeente Midden-Delfland, in de periode 2015-2017. Hiermee wordt inzage gegeven in het gebruik en trend in gebruik gedurende drie recente jaren in Midden-Delfland. Vervolgens wordt verdere inzage gegeven in subgroepen onder de bevolking door uitsplitsing op geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen. 

De gegevens over verstrekkingen zijn afkomstig van het Urban Data Center, een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het CBS.8 De gegevens over verstrekkingen betreffen alleen gegevens van ingeschreven inwoners uit gemeenten, en zijn gebaseerd op vergoeding uit de basisverzekering gezondheidszorg. Verstrekkingen vinden plaats via de lokale apotheken. Verstrekkingen van medicijnen via ziekenhuisapotheken niet zijn inbegrepen in de data.

De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op personen waaraan minimaal één keer per jaar een medicijn is verstrekt. Uit deze gegevens valt niet af te leiden hoeveel medicijn er is verstrekt, wat de reden is geweest van verstrekking en of het geneesmiddel ook daadwerkelijk is gebruikt of niet: deze gegevens worden niet geregistreerd of zijn lastig te achterhalen, en zijn daardoor niet beschikbaar. Vermeld moet worden dat de weergegeven resultaten niet gebaseerd zijn op een steekproef, dus de weergegeven resultaten zijn geen schattingen maar de exacte aantallen en percentage verschillen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Toename in het aantal personen waaraan opiaten en benzodiazepinen zijn verstrekt in de periode 2015-2017

In 2017 werden in Midden-Delfland aan 82 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een lager aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (106 per 1.000 personen), Haaglanden (113 per 1.000 personen) en landelijk (110 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 in Midden-Delfland opiaten zijn verstrekt, nam toe met 6% ten opzichte van het aantal in 2015. Echter de toename in Midden-Delfland is kleiner dan de toenames in Haaglanden (12%) en landelijk (11%) (tabel 1).

In 2017 werden in Midden-Delfland aan 22 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een lager aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (33 per 1.000 personen) en een vergelijkbaar aantal met landelijk (31 per 1.000 personen). Het aantal personen waaraan in 2017 benzodiazepinen zijn verstrekt nam toe met 10% ten opzichte van het aantal in 2015. Deze toename was groter dan de toenames in Zuid-Holland West (6%) en landelijk (7%) (tabel 1).

In 2017 werden in Midden-Delfland aan 54 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een lager aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (67 per 1.000 personen), Haaglanden (69 per 1.000 personen) en landelijk (73 per 1.000 personen). Het aantal personen met antidepressiva verstrekkingen nam af met 5% in de periode 2015-2017. In zowel Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk bleef het aantal personen met antidepressiva verstrekkingen ongeveer gelijk in de periode 2015-2017 (tabel 1).

Tabel 1: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk, 2015-2017.
Midden Delfland Verstrekking Medicijnen T1

Meeste medicijnverstrekkingen onder vrouwen.

In 2017 werden in Midden-Delfland aan 98 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (66 per 1.000 personen). Er is een toename van 7% in verstrekkingen opiaten aan vrouwen in de periode 2015-2017. Deze toename is vergelijkbaar met de toename onder mannen (6%) in de periode 2015-2017 (tabel 2).

In 2017 werden aan 27 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (17 per 1.000 personen). Er is een toename van 31% in verstrekkingen benzodiazepinen onder mannen ten opzichte van 2015, terwijl het aantal vrouwen met verstrekkingen gelijk bleef in de periode 2015-2017. (tabel 2).

In 2017 werden aan 73 per 1.000 vrouwen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder mannen (36 per 1.000 personen). Zowel het aantal mannen (3%) als aantal vrouwen (5%) met verstrekkingen antidepressiva is afgenomen in de periode 2015-2017. (tabel 2).

Tabel 2: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar geslacht. Midden-Delfland, 2015-2017.
Midden Delfland Verstrekking Medicijnen T2

Meer personen met verstrekkingen opiaten en benzodiazepinen onder hogere leeftijd.

In 2017 werden aan 139 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder opiaten verstrekt. Dit is een hoger aantal dan onder 40-64 jarigen (81 per 1.000 personen) en 19-35 jarigen (40 per 1.000 personen). Er is een toename van 6% in verstrekkingen aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015. Deze toename is lager dan de toename onder 40-64 jarigen (9%), maar is groter dan de toename onder 19-39 jarigen (0%) (tabel 3).

In 2017 werden aan 43 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt. Dit is een groter aantal dan onder 40-64 jarigen (18 per 1.000 personen) en onder 19-35 jarigen (11 per 1.000 personen). Er is een toename van 19% in verstrekkingen benzodiazepinen aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015. Deze toename is groter dan de toename onder 40-64 jarigen (13%). Onder de 19-39 jarigen was er een afname met 8% in personen met verstrekkingen benzodiazepinen (tabel 3).

In 2017 werden aan 75 per 1.000 personen van 65 jaar en ouder antidepressiva verstrekt. Dit is een groter aantal dan onder 40-64 jarigen (60 per 1.000 personen) en onder 19-35 jarigen (29 per 1.000 personen). Er is een toename van 1% in verstrekkingen antidepressiva aan personen boven de 65 jaar ten opzichte van 2015, terwijl er een afname was onder zowel personen van 40-64 jaar (met 3%) en onder personen van 19-39 jaar (met 15%) in de periode 2015-2017 (tabel 3).

Tabel 3: Aantal personen per 1.000 inwoners (19+) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar leeftijd, Midden-Delfland. 2015-2017.
Midden Delfland Verstrekking Medicijnen T3

Meer personen met medicijn verstrekkingen onder lager opgeleiden

In 2017 werden aan 119 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder opiaten verstrekt in Midden-Delfland aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (58 per 1.000 personen) en onder hoog opgeleiden (45 per 1.000 personen). Er was een toename van 31% in verstrekkingen onder laag opgeleiden in de periode 2015-2017. Deze toename is groter dan de toename onder hoog opgeleiden (met 2%), terwijl er een afname was in personen met opiaat verstrekkingen onder middelbaar opgeleiden (met 5%) (tabel 4).

In 2017 werden aan 30 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder benzodiazepinen verstrekt in Midden-Delfland aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (16 per 1.000 personen) en onder hoog opgeleiden (9 per 1.000 personen). Er was een toename van 11% in verstrekkingen benzodiazepinen aan laag opgeleiden, terwijl het aantal personen met verstrekkingen toenam onder middelbaar opgeleiden met 14%. Er was een afname met 25% in verstrekkingen benzodiazepinen onder personen van 65 jaar of ouder in de periode 2015-2017 (tabel 4).

In 2017 werden aan 80 per 1.000 personen van 19 jaar en ouder antidepressiva verstrekt in Midden-Delfland aan laag opgeleiden. Dit is een hoger aantal dan onder middelbaar opgeleiden (47 per 1.000 personen) en onder hoog opgeleiden (38 per 1.000 personen). Er is een afname in personen met verstrekkingen antidepressiva in de periode 2015-2017 onder de middelbaar opgeleiden (met 10%) en onder de hoog opgeleiden (met 12%) terwijl onder laag opgeleiden het aantal vergelijkbaar bleef met het aantal in 2015 (tabel 4).

Tabel 4: Aantal personen per 1.000 inwoners (19 jaar en ouder) met minimaal 1 keer een medicijn verstrekking op jaarbasis naar opleiding. Midden-Delfland. 2015-2017.
Midden Delfland Verstrekking Medicijnen T4
  1. GGZ standaarden. Benzodiazepines [Online]. (bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/stoornissen-in-het-gebruik-van-cannabis-cocaine-amfetamine-ecstasy-ghb-en-benzodiazepines/benzodiazepines
  2. Stichting Farmaceutische Kentallen . Voor het eerst minder antidepressivagebruikers [Online].(bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2017/voor-het-eerst-minder-antidepressivagebruikers
  3. Stichting Farmaceutische Kentallen . Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld [Online].(bezocht op 2 december 2019); beschikbaar op https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/aantal-oxycodon-gebruikers-in-drie-jaar-tijd-verdubbeld
  4. Brijder Verslavingszorg. Symptomen verslaving en depressie [Online]. (bezocht op 2 december 2019) https://www.brijder.nl/probleem/medicijnverslaving/medicijnverslaving-symptomen
  5. Van Laar MW, Volkerts ER, Van Willengenburg APP. Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients Therapeutic effects and effects on actual driving performance of chronically administered buspirone and diazepam in anxious outpatients. J. Clin Psychopharmacol 1992(12): 86-95
  6. Vlamink J.J.D, vanVlies IM, Zitman FG. Onttrekkingsverschijnselen van anti-depressiva. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde 2005(149):698-701
  7. Goosens, FX. Verslaving: Maatschappelijke gevolgen. Trimbos Instituut, Utrecht 2012.
  8. Urban Data Center Den Haag [Online]. (bezocht op 2 december 2019) https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/cbs-urban-data-centers/locaties/cbs-urban-data-center-den-haag
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties