Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Midden-Delfland. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Midden-Delfland heeft alle vaccinaties gehad

92% van de 2-jarigen in Midden-Delfland heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor alle afzonderlijke vaccinaties is in Midden-Delfland hoger dan in Nederland.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Midden-Delfland_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Midden-Delfland schommelde de vaccinatiegraad maar was deze daling ook zichtbaar꞉ de vaccinatiegraad voor DKTP daalde van 97% in 2013 naar 94% in 2018, in 2019 is er een lichte stijging zichtbaar. Voor BMR daalde de vaccinatiegraad van 98% in 2014 naar 95% in 2018, in 2019 is het stabiel gebleven (figuur 1). De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR is in het verslagjaar 2019 in Midden-Delfland hoger dan in Nederland en boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie: die norm wordt sinds 2016 in Nederland niet meer gehaald en met uitzondering van 2017 ook niet in Midden-Delfland. 5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Midden-Delfland en Nederland, verslagjaar 2013-2019.
Midden-Delfland_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Ruim negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 93% van de kinderen in Midden-Delfland alle D(K)TP vaccinaties gehad. Eveneens 93% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn hoger dan in Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd is in Midden-Delfland hoger dan in Nederland.5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Midden-Delfland_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Midden-Delfland schommelt de vaccinatiegraad, in 2019 lijkt er weer sprake te zijn van een daling. De norm van 90% voor D(K)TP is in Midden-Delfland in alle jaren gehaald. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in Nederland niet gehaald en in 2017 en 2019 ook niet in Midden-Delfland.5,6

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Midden-Delfland als voor Nederland.

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Midden-Delfland en Nederland, verslagjaar 2013-2019.a
Midden-Delfland_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Ruim zes op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Midden-Delfland heeft 57% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Midden-Delfland hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
Midden-Delfland_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 is er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit is in Midden-Delfland zichtbaar vanaf 2015. Maar in 2019 is de vaccinatiegraad in Nederland stabiel gebleven, in Midden-Delfland is dit echter niet te zien. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Midden-Delfland en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Midden-Delfland_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties