Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Midden-Delfland. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2018. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Midden-Delfland heeft alle vaccinaties gehad

93% van de 2-jarigen in Midden-Delfland heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, respectievelijk 90% en 91% (tabel 1).5,6 Ook de vaccinatiegraad voor DKTP en voor BMR is in Midden-Delfland hoger dan in Nederland.

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
MD_10.1_Vaccinatiegraad_T1.PNG

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Midden-Delfland is deze daling ook zichtbaar꞉ de vaccinatiegraad voor DKTP daalde van 98% in 2012 naar 94% in 2018, met een dieptepunt in 2016 (91%). Voor BMR daalde de vaccinatiegraad van 98% in 2012 naar 95% in 2018, eveneens met een dieptepunt in 2016 (94%) (figuur 1).5,6 De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR is in het verslagjaar 2018 in Midden-Delfland echter hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de Nederlandse norm wordt dus nog steeds behaald.

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Midden-Delfland en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
MD_10.1_Vaccinatiegraad_F1.PNG

Schoolleeftijd (10 jaar)

Ruim negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 95% van de kinderen in Midden-Delfland alle D(K)TP vaccinaties gehad. Eveneens 95% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a,5,6. Deze percentages zijn hoger dan in Haaglanden en Nederland.

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10 jaar). Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
MD_10.1_Vaccinatiegraad_T2.PNG

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2).5,6 In Midden-Delfland is er sprake van een daling tot 2015 en tussen 2016 en 2017. Vanaf 2017 lijkt er juist sprake te zijn van een stijging. De norm van 90% voor D(K)TP en voor BMR is in Midden-Delfland in alle jaren gehaald. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2012 en 2018 op of boven de 90% gebleven.

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Midden-Delfland en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
MD_10.1_Vaccinatiegraad_F2.PNG

Adolescente meisjes (14 jaar)

Ruim zes op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Midden-Delfland heeft 64% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3).5,6 De vaccinatiegraad ligt in Midden-Delfland hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar respectievelijk 45% en 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Midden-Delfland, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018. a,5,6
MD_10.1_Vaccinatiegraad_T3.PNG

Vanaf 2016 is er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit is in Midden-Delfland zichtbaar vanaf 2015. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Midden-Delfland en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
MD_10.1_Vaccinatiegraad_F3.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2018. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Versie 1.3, 29 juni 2018. Bilthoven: RIVM; 2018.
  2. Van Lier EA, Geraedts JLE, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Utrecht: RIVM; 2018. Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
  3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
  4. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Document ontwikkeld onder de auspiciën van het Decade of Vaccines Collaboration Leadership Council, bestaande uit Seth Berkley (GAVI Alliance), Margaret Chan (World Health Organization), Christopher Elias (Bill & Melinda Gates Foundation), Anthony Fauci (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases), Anthony Lake (UNICEF), and Joy Phumaphi (African Leaders Malaria Alliance). 2012. Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 29 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
  6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2018. [Online]. (bezocht op 9 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties