Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de opkomst van de inwoners van Midden-Delfland bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (vrouwen van 50 tot en met 75 jaar), baarmoederhalskanker (vrouwen van 30 tot en met 60 jaar) en darmkanker (inwoners van 55 tot en met 75 jaar). De gegevens zijn afkomstig van Bevolkingsonderzoek Zuid-West, de organisatie die de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker uitvoert in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Vrouwen (50 tot en met 75 jaar)

Ruim acht op de tien vrouwen neemt deel aan screening borstkanker

In 2018 deed 82,9% van de uitgenodigde vrouwen (50 tot en met 75 jaar) uit Midden-Delfland mee aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (tabel 1). In de periode 2012-2016 schommelde het percentage vrouwen dat deelnam tussen de 83,6% en 84,8%. In regio Zuid-West was het opkomstpercentage in 2018 73,5%.8

Tabel 1. Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, naar meetjaar. Midden-Delfland en regio Zuid-West, 2012-2018.
Midden-Delfland_10.2_Bevolkingsonderzoek_T1.png

Vrouwen (30 tot en met 60 jaar)

Twee derde van de vrouwen neemt deel aan screening baarmoederhalskanker

In Midden-Delfland lag het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder vrouwen van 30 tot en met 60 jaar in 2016 op 67,3% (tabel 2). In de periode 2012-2015 schommelde het percentage vrouwen dat deelnam tussen de 74,0% en 75,6%. In regio Zuid-West was in 2016 het opkomstpercentage 54,3%.8

Tabel 2. Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij vrouwen van 30 tot en met 60 jaar, naar meetjaar. Midden-Delfland en regio Zuid-West, 2012-2016.
Midden-Delfland_10.2_Bevolkingsonderzoek_T2.png

Ouderen (55 tot en met 75 jaar)

Ruim driekwart van de ouderen neemt deel aan bevolkingsonderzoek darmkanker

In 2018 is het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker onder inwoners van 55 tot en met 75 jaar in Midden-Delfland 78,4% (tabel 3). In de periode 2015-2017 schommelde dit percentage tussen de 76,3% en 80,4%. In regio Zuid-West ligt het opkomstpercentage in 2018 op 69,4%.8

Tabel 3. Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, naar meetjaar. Midden-Delfland en regio Zuid-West, 2015-2018.
Midden-Delfland_10.2_Bevolkingsonderzoek_T3.png
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bevolkingsonderzoek Borstkanker Nederland [Online]. (bezocht op 10 sept 2019); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker.
  2. Centrum voor bevolkingsonderzoek/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Factsheet bevolkingsonderzoek borstkanker.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. [Online]. (bezocht op 10 sept 2019); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker.
  4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Factsheet baarmoederhalskanker.
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). HPV - Humaan Papillomavirus. [Online]. (bezocht op 10 sept 2019); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/HPV_Humaan_Papillomavirus.
  6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bevolkingsonderzoek darmkanker. [Online]. (bezocht op 10 sept 2019); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker.
  7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Factsheet bevolkingsonderzoek darmkanker.
  8. Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Jaarverslagen 2012 tot en met 2018. Rotterdam, 2013-2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties