Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft inzicht in leefstijl tijdens de coronacrisis. In onderstaand overzicht wordt het percentage dat (veel) minder gezond is gaan eten en (veel) minder is gaan sporten en bewegen gepresenteerd, evenals het percentage dat (veel) meer tabak en alcohol is gaan gebruiken vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Deze informatie is afkomstig uit het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

Vanwege de opzet van dit onderzoek zijn niet alle bevolkingsgroepen bereikt. De samenstelling van de onderzoekspopulatie is daarom niet representatief voor de bevolking per gemeente. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Geen cijfers over dit onderwerp

Bij de eerste en derde ronde was het aantal respondenten in Midden-Delfland te laag om cijfers op gemeenteniveau te rapporteren, waardoor er geen cijfers zijn opgenomen over dit onderwerp. De resultaten van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland zijn hier te vinden.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties