Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Midden-Delfland in de komende decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die ook iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Midden-Delfland (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]). 1,2 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

De twee bevolkingsprognoses geven een verschillend beeld

Volgens de twee bevolkingsprognoses zal de bevolking in Midden-Delfland blijven groeien. Op 1 januari 2019 telde Midden-Delfland 19.391 inwoners.3 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners ongeveer stabiel blijven in de komende decennia. Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 23.080 inwoners in 2050 (een toename van 19%)(figuur 1).1,2

Figuur 1. Ontwikkeling van de bevolking in Midden-Delfland volgens verschillende prognoses. Midden-Delfland, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
MD Bevolkingsprognose F1

 

Prognose naar leeftijd

In 2050 is de grijze druk verdubbeld

De PBL/CBS-prognose geeft ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Bij de 65-plussers is er volgens de PBL/CBS-prognose sprake van een bevolkingstoename van 71,0% (tabel 1).1 Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt af met 25,4% en het aantal 20- tot en met 64-jarigen neemt af met 13,8%.

In vergelijking met 2019 neemt de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) iets af in 2050. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) verdubbelt.

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de PBL/CBS prognose. Midden-Delfland, 2019 en prognose 2050.
MD Bevolkingsprognose T1
  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2019-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline
  2. ABF Research. PRIMOS prognose 2020. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 12 februari 2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties