Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Midden-Delfland in de komende decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die ook iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Midden-Delfland (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]). 1,2 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de bevolking zet door

Volgens de twee bevolkingsprognoses zal de bevolking in Midden-Delfland blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Midden-Delfland 19.338 inwoners.3 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 20.100 inwoners in 2040, een toename van 762 inwoners (3,9%). Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 22.444 inwoners in 2040 (een toename van 16,1%) en uiteindelijk tot 23.816 inwoners in 2050, een toename van 4.478 inwoners (23,2%) ten opzichte van 2018 (figuur 1).1,2

Figuur 1. Ontwikkeling van de bevolking in Midden-Delfland volgens verschillende prognoses. Midden-Delfland, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
MD_1.3_Bevolkingsprognose_F1.PNG

 

Prognose naar leeftijd

In 2040 is de grijze druk verdubbeld

De PBL/CBS-prognose geeft ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Bij de 65-plussers is er volgens de PBL/CBS-prognose sprake van een bevolkingstoename van 74,0% (tabel 1).1 Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt af met 11,6% en het aantal 20- tot en met 64-jarigen neemt af met 12,0%.

In vergelijking met 2018 neemt de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) iets toe in 2040. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) verdubbelt.

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de PBL/CBS prognose. Midden-Delfland, 2018 en prognose 2040.
MD_1.3_Bevolkingsprognose_T1.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen, de aantallen van 2040 zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 26 juli 2018); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline.
  2. ABF Research. PRIMOS prognose 2018. [Online]. (bezocht op 31 oktober 2018); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 22 november 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties