Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 19.000 inwoners in Midden-Delfland

Op 1 januari 2017 telde Midden-Delfland 19.034 inwoners: 9.573 mannen en 9.461 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
MD_1.1_Bevolkingsomvang_T1.png

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2017 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroep 45- tot en met 59-jarigen in Midden-Delfland het grootst is. Vooral onder inwoners van 20 tot en met 24 jaar is het percentage mannen iets hoger dan het percentage vrouwen. Vrouwen zijn in Midden-Delfland vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 62% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Midden-Delfland en Nederland, 1 januari 2017.
MD_1.1_Bevolkingsomvang_F1.png

Groene druk in Midden-Delfland hoog ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Midden-Delfland iets meer 10- tot en met 19-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Midden-Delfland is hoger dan die van Nederland: deze is 43% in Midden-Delfland versus 38% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Midden-Delfland kent een relatief kleine groep 25- tot en met 39-jarigen en een grotere groep 45- tot en met 59-jarigen. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Midden-Delfland is vergelijkbaar met die van Nederland: deze is 30% in Midden-Delfland versus 31% in Nederland. Ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Midden-Delfland een relatief hoge groene druk en vergelijkbare grijze druk.

Percentage jeugdigen en ouderen verschilt niet veel tussen de kernen

Het percentage jeugdigen (0 tot en met 14 jaar) verschilt niet veel tussen de kernen Maasland (16%) en Schipluiden (18%). Het percentage ouderen (65 jaar en ouder) is 20% in Maasland en 16% in Schipluiden (figuur 2).3,a

Figuur 2. Percentage inwoners, naar kern en leeftijd. Midden-Delfland, 1 januari 2017.
MD_1.1_Bevolkingsomvang_F2.png

Elf procent van de inwoners van Midden-Delfland is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2017 was 11% van de inwoners van Midden-Delfland van niet-Nederlandse afkomst: 6% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 5% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Midden-Delfland is lager dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2017.
MD_1.1_Bevolkingsomvang_T2.png
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.eengezondernederland.nl/heden_en_verleden/determinanten.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten 2017. [Online]. (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari.  [Online]. (bezocht op 05 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties