Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft voor de volksgezondheid relevante kerncijfers over de bevolking in Midden-Delfland. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners en de verdeling daarvan naar leeftijd en geslacht. Vervolgens komt de verdeling naar etnische afkomst aan de orde. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim 19.000 inwoners in Midden-Delfland

Op 1 januari 2019 telde Midden-Delfland 19.391 inwoners: 9.717 mannen en 9.674 vrouwen (tabel 1).2

Tabel 1. Aantal inwoners, groene en grijze druk. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2019.
Midden-Delfland_1.1_Bevolkingsomvang_T1.png
  • Groene en grijze druk

Figuur 1 geeft het percentage inwoners in 2019 weer naar leeftijd, in leeftijdsklassen van vijf jaar, en geslacht.2 Te zien is dat de leeftijdsgroepen 5- tot en met 19-jarigen en 45- tot en met 64-jarigen in Midden-Delfland het grootst zijn. Vooral onder inwoners van 20 tot en met 29 jaar en 65 tot en met 69 jaar is het percentage mannen iets hoger dan het percentage vrouwen. Vrouwen zijn in Midden-Delfland vooral bij 85-plussers oververtegenwoordigd; 62% van deze leeftijdsgroep is vrouw.

Figuur 1. Percentage inwoners naar leeftijd en geslacht. Midden-Delfland en Nederland, 1 januari 2019.
Midden-Delfland_1.1_Bevolkingsomvang_F1.png

Groene druk in Midden-Delfland hoog ten opzichte van Nederland

Vergeleken met de landelijke bevolking heeft Midden-Delfland iets meer 5- tot en met 19-jarigen. De groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Midden-Delfland is hoger dan die van Nederland: deze is 42% in Midden-Delfland versus 37% in Nederland (tabel 1, figuur 1).2 Midden-Delfland kent een relatief kleine groep 25- tot en met 39-jarigen en een grotere groep 50- tot en met 64-jarigen. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) in Midden-Delfland is vergelijkbaar met die van Nederland: deze is 32% in Midden-Delfland versus 33% in Nederland. Ten opzichte van regio Zuid-Holland West en Haaglanden kent Midden-Delfland een relatief hoge groene druk en vergelijkbare (Zuid-Holland West) tot iets hogere (Haaglanden) grijze druk.

Percentage jeugdigen en ouderen verschilt niet veel tussen de kernen

Het percentage jeugdigen (0 tot en met 14 jaar) verschilt niet veel tussen de kernen Maasland (16%) en Schipluiden (18%). Het percentage ouderen (65 jaar en ouder) is 21% in Maasland en 16% in Schipluiden (figuur 2).3,a.

a. Op wijkniveau worden de percentages 0 t/m 14-jarigen gepresenteerd in plaats van de percentages 0 t/m 19-jarigen. Reden hiervoor is dat via CBS Statline geen gegevens over 0 t/m 19-jarigen op wijkniveau beschikbaar zijn.

Figuur 2. Percentage inwoners, naar kern en leeftijd. Midden-Delfland, 1 januari 2018.
Midden-Delfland_1.1_Bevolkingsomvang_F2.png

Twaalf procent van de inwoners van Midden-Delfland is van niet-Nederlandse afkomst

Op 1 januari 2019 was 12% van de inwoners van Midden-Delfland van niet-Nederlandse afkomst: 6% van de inwoners had een overig-westerse (niet-Nederlandse) en 6% een niet-westerse afkomst. Het percentage inwoners met een niet-Nederlandse afkomst in Midden-Delfland is lager dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Inwoners naar etnische afkomst. Midden-Delfland, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 1 januari 2019.
Midden-Delfland_1.1_Bevolkingsomvang_T2.png
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Drijvende krachten. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezonder Nederland. [Online]. (bezocht op 26 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/toekomstige-ontwikkelingen.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 10 jul 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Kerncijfers wijken en buurten. [Online]. (bezocht op 6 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari. [Online]. (bezocht op 6 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties