Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de cijfers over suïcidaal gedrag van jongeren in de gemeente Leidschendam-Voorburg op basis van zelfrapportage in de Jongerenpeiling 2019.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Achttien procent van de jongeren (3 vmbo) heeft wel eens suïcidale gedachten

Achttien procent van de jongeren (3 vmbo) in Leidschendam-Voorburg heeft er in de laatste twaalf maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn of haar leven.13 In regio Zuid-Holland West is dit 14%. Vanwege te kleine aantallen (privacy) is het niet mogelijk de percentages weer te geven voor jongeren die een zelfmoordpoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden in Leidschendam-Voorburg. In Zuid-Holland West heeft 2% van de totale groep jongeren een suïcidepoging gedaan in het afgelopen jaar. Onder jongeren met suïcidale gedachten is dit 13% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Suicidaal_T1.jpg

Tabel 2 toont dat een kwart van de meisjes (24%) wel eens suïcidale gedachten heeft gehad in de afgelopen 12 maanden; dit geldt voor 13% van de jongens. Tweeëntwintig procent van de jongeren op het vmbo-tl en 13% van de jongeren op vmbo-overig heeft wel eens deze gedachten gehad. Onder jongeren van Nederlandse afkomst denkt 18% wel eens aan zelfmoord, bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 17%.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Suicidaal_T2.jpg

Vanwege de kleine aantallen in Leidschendam-Voorburg is het niet mogelijk om een uitsplitsing naar achtergrondkenmerken te maken voor jongeren met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan. Tabel 3 toont deze cijfers voor de regio Zuid-Holland West. Hierin is te zien dat 12% van de meisjes en 16% van de jongens met suïcidale gedachten in het laatste jaar een zelfmoordpoging hebben gedaan. Acht procent van de jongeren op het vmbo-tl en 22% op het vmbo-overig heeft een suïcidepoging gedaan in de laatste 12 maanden. Bij de jongeren van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst is dit respectievelijk 13% en 14%.

Tabel 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Suicidaal_T3.jpg

HAVO/VWO

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo) heeft wel eens suïcidale gedachten

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo) in Leidschendam-Voorburg heeft er in de laatste twaalf maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn of haar leven.13 In regio Zuid-Holland West is dat 9%. Vanwege het kleine aantal (privacy) is het niet mogelijk het percentage jongeren weer te geven dat in de laatste 12 maanden een suïcidepoging heeft gedaan in Leidschendam-Voorburg. In Zuid-Holland West heeft 1% van de totale groep jongeren een suïcidepoging gedaan in het afgelopen jaar. Onder jongeren met suïcidale gedachten is dit 8% (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Suicidaal_T4.jpg

Elf procent van de jongens en 10% van de meisjes heeft in het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad. Op de havo is dit 13%, terwijl 8% van de vwo’ers wel eens aan suïcide heeft gedacht. Onder jongeren van Nederlandse afkomst en niet-Nederlandse afkomst zijn deze percentages respectievelijk 10% en 13% (Tabel 5).

Tabel 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Suicidaal_T5.jpg

Vanwege de kleine aantallen in Leidschendam-Voorburg is het niet mogelijk om een uitsplitsing naar achtergrondkenmerken te maken voor jongeren met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan. Tabel 6 toont deze cijfers voor de regio Zuid-Holland West. Hierin is te zien dat één op de tien meisjes met suïcidale gedachten (11%) in het laatste jaar een zelfmoordpoging heeft gedaan. Voor de jongens kan dit percentage niet worden gepresenteerd vanwege een te laag aantal. Op zowel de havo als het vwo heeft 8% van de jongeren met suïcidale gedachten een suïcidepoging gedaan. Bij jongeren van Nederlandse afkomst is dit 9%; bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is het aantal te klein om een resultaat te presenteren (Tabel 6).

Tabel 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Suicidaal_T6.jpg
 1. Van Hemert et al. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
 2. 113 Online. Suïcidaliteit, wat is het [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar via URL: https://www.113.nl/over-suicidaliteit/suicidaliteit-wat-het
 3. GGZ standaarden. GGZ standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. 2018 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag/samenvatting
 4. Trimbos instituut. Factsheet Depressie, angst en suïcidepreventie [online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: https://www.trimbos.nl/kennis/depressie-angst-suicidepreventie
 5. Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken. [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7022gza/table
 6. 113 online. Cijfers zelfdoding Nederland 2017 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/cijfers-zelfdoding-nederland-2017
 7. 113 Online. Zelfmoordcijfers van 2017 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/actueel/cbs-publiceert-zelfmoordcijfers-van-2017
 8. Minder Zelfdodingen in 2018 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/26/minder-zelfdodingen-in-2018
 9. 113 online. Van Bergen, Popma et al. Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017, Een verdiepend onderzoek.
 10. Suïcidepoging nazorg [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.indigowest.nl/vraag-hulp/suicide-nazorg
 11. Factsheet Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. 2019 [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.indigowest.nl/documents/2695788/2758220/Factsheet+SuNa+Haaglanden_juli+2019.pdf
 12. 113 online. Factsheet Suïcidepreventie en jongeren. 2015 [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/sites/default/files/113/preventie/factsheet_suicidepreventie_en_jongeren.pdf
 13. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties