Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het doen van vrijwilligerswerk door de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen).2,3

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Bijna drie op de tien doet vrijwilligerswerk, één op de zes heeft belangstelling

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 28% van de inwoners in Leidschendam-Voorburg vrijwilligerswerk doet, dit zijn ongeveer 15.000 inwoners. Dit percentage is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (28%), Haaglanden (25%) en Nederland (30%) (figuur 1). Eén op de zes inwoners (17%) heeft belangstelling om vrijwilligerswerk te doen, maar doet dat nu nog niet. De helft van de vrijwilligers (53%) besteedt 2 uur of meer per week aan het vrijwilligerswerk.2

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Leidschendam_2.5_Vrijwilligerswerk_F1.png

Bij de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) is het percentage vrijwilligers in Leidschendam-Voorburg gestegen van 21% in 2005 naar 29% in 2016. Bij de ouderen (65-plus) wordt een daling gezien van 31% in 2012 naar 25% in 2016 (figuur 2).2

Figuur 2. Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Leidschendam-Voorburg 2005-2016.
Leidschendam_2.5_Vrijwilligerswerk_F2.png

Het aandeel vrijwilligers is het hoogst onder 65- tot en met 74-jarigen en hoogopgeleiden

In Haaglanden wordt het hoogste percentage vrijwilligers binnen de leeftijdscategorieën gezien bij 65- tot en met 74-jarigen, bij 85-plussers is het percentage het laagst (tabel 1). Bijna drie op de tien inwoners van autochtone afkomst is vrijwilliger, dit is hoger dan bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst. Bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoog opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen doet een hoger percentage vrijwilligerswerk in vergelijking met inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of moeite met rondkomen. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is een lager percentage vrijwilliger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Leidschendam_2.5_Vrijwilligerswerk_T1.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Eén op de zes jongeren doet vrijwilligerswerk

Volgens de Jongerenenquête 2015 doet 16% van de jongeren in Leidschendam-Voorburg vrijwilligerswerk, in Haaglanden is dit 17% (tabel 2). Een op de vijf jongeren (18%) doet geen vrijwilligerswerk, maar zou dit wel willen; een significant hoger percentage meisjes (24%) dan jongens (12%). De drie meest voorkomende redenen om geen vrijwilligerswerk te doen, zijn: ‘Ik kan er geen tijd voor vrijmaken’ (41%), ‘Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken’ (25%) en ‘De mogelijkheid heeft zich nog niet voorgedaan’ (16%). 3

Tabel 2. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg en Haaglanden, 2015.
Leidschendam_2.5_Vrijwilligerswerk_T2.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Participatie; cijfers en context; vrijwilligerswerk en gezondheid [Online]. (bezocht op 18 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/participatie/cijfers-context/vrijwilligerswerk#node-vrijwilligerswerk-en-gezondheid
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.

  3. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties