Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de sociale statusscore voor de verschillende wijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg in de periode 1998 – 2016. De gegevens zijn afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau.7

Wijken

Lage statusscore in Duivenvoorde, zeer hoge statusscore in Park Leeuwenbergh

In 2016 varieerden de statusscores van de verschillende wijken in Leidschendam-Voorburg tussen -1,98 (laag) en 2,63 (zeer hoog). De wijk Duivenvoorde (postcodegebied 2263) had een lage score, de wijk Park Leeuwenbergh (postcodegebied 2267) een zeer hoge score (figuur 1).7

Figuur 1. Statusscore naar postcodegebied.a Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_2.7_Sociale_status_van_wijken_F1.PNG

Stijgende statusscore in Voorburg-Noord Oud, dalende score in Duivenvoorde

De statusscore in de wijk Voorburg-Noord Oud (postcodegebied 2274) is toegenomen in de periode 1998 tot en met 2016. In 2008 had deze wijk een gemiddelde statusscore en in 2016 een hoge statusscore. In de wijk Duivenvoorde (postcodegebied 2263) is de score afgenomen van ‘gemiddeld’ in 1998 naar ‘laag’ in 2016. De overige wijken laten een stabiel, licht stijgend of licht dalend patroon zien over de jaren (tabel 1).7

Tabel 1. Statusscore naar postcodegebied. Leidschendam-Voorburg 1998-2016. a,b
Leidschendam_2.7_Sociale_status_van_wijken_T1.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/regionaal-internationaal/regionaal#definities.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) - Volksgezondheidenzorg.info. Sociaaleconomische status en gezondheid. [Online]. (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-status/cijfers-context/samenhang-met-gezondheid.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). VTV-2018. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.vtv2018.nl/gezondheidsverschillen.
  4. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  5. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veelgestelde vragen over de statusscores. [Online]. Versie juni 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores.
  6. Knol F., m.m.v. Boelhouwer J en Veldheer V. Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 2012. Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Statusontwikkeling_van_wijken_in_Nederland_1998_2010
  7. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Statusscores 2016. [Online]. 2018 (bezocht op 03 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek/A_Z_alle_lopende_onderzoeken/Statusscores/statusscores_2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties