Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het geven van mantelzorg door de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de acht inwoners is mantelzorger

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 13% van de inwoners van 19 jaar en ouder in Leidschendam-Voorburg mantelzorger, dit zijn ongeveer 7.500 inwoners. Dit percentage is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (14%), Haaglanden (12%) en Nederland (14%) (figuur 1).3

Figuur 1. Percentage mantelzorgers (19 jaar en ouder). Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
LV_2.6_MantelzorgGeven_F1.png

Eén op de zeven mantelzorgers voelt zich zwaar belast tot overbelast

Het aantal uur dat er per week mantelzorg wordt gegeven loopt uiteen. Door 64% van de mantelzorgers in Leidschendam-Voorburg wordt 5 uur of minder per week besteed aan de mantelzorg, 10% besteedt meer dan 20 uur per week. Ongeveer 1.100 inwoners in Leidschendam-Voorburg voelen zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door de mantelzorg, dit is 15% van de mantelzorgers.

Voor informatie, advies of ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij een steunpunt voor mantelzorg.a Vier op de tien mantelzorgers is bekend met een steunpunt (39%), 2% heeft wel eens contact gehad.3

Het percentage inwoners dat mantelzorg verleent is vergelijkbaar met 2012 (tabel 1).

Elke gemeente in de regio Haaglanden heeft een eigen steunpunt, als voorbeeld benoemd in de vragenlijst zijn: Den Haag Mantelzorg, Steunpunt Mantelzorg, Taskforce Mantelzorg, Jalp, Mantelzorg Midden-Delfland, Bureau Mantelzorgondersteuning, Welzijn-Rijswijk, ZoSamen, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Vitis Welzijn Mantelzorg.

Tabel 1. Percentage mantelzorgers, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Leidschendam-Voorburg, 2012-2016.
LV_2.6_MantelzorgGeven_T1.png

Relatief veel 50 tot en met 74-jarigen zijn mantelzorger

In Haaglanden is het percentage mantelzorgers het hoogst bij 50 tot en met 74-jarigen, bij 19 tot en met 49-jarigen en 85-plussers is het percentage lager dan in de andere leeftijdsgroepen (figuur 2).

Figuur 2. Percentage mantelzorgers (19 jaar en ouder), naar leeftijd. Haaglanden 2016.
LV_2.6_MantelzorgGeven_F2.png

Ook bij andere achtergrondkenmerken worden verschillen gezien in Haaglanden. Zo zijn meer vrouwen dan mannen mantelzorger, is het percentage mantelzorgers het hoogst bij inwoners van autochtone afkomst en het laagst bij inwoners van niet-westerse afkomst (tabel 2). Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner is het percentage mantelzorgers hoger dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn. Ook huishoudinkomen speelt een rol; het percentage mantelzorgers is lager bij huishoudens in de laagste inkomensgroep, dat wil zeggen met een inkomen lager dan 16.100 euro.3

Tabel 2. Percentage mantelzorgers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
LV_2.6_MantelzorgGeven_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

 

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). [Online]. (bezocht op 30 jun 2017); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast/mantelzorg
  2. Klerk, M. de, Boer, A. de., Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties