Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft de mate van arbeidsparticipatie door de inwoners van Leidschendam-Voorburg. De gepresenteerde informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

15- tot en met 74-jarigen

 

Bijna twee op de drie inwoners van 15 tot en met 74 jaar heeft betaald werk

In 2017 had 65% van de 15- tot en met 74-jarigen in Leidschendam-Voorburg betaald werk (netto arbeidsparticipatie).d

5% van de beroepsbevolking was werkloos (tabel 1).1 In Zuid-Holland West en Nederland ligt het percentage mensen dat betaald werk heeft (netto arbeidsparticipatie) iets hoger (67%). In Haaglanden ligt juist het werkloosheidspercentage iets hoger (6%) dan in Leidschendam-Voorburg.

Tabel 1. Beroeps- en niet-beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2017.a
Leidschendam_2.2_Arbeidsparticipatie_T1.PNG

Percentage werklozen daalt sinds 2013

Het percentage werklozen bereikte in 2013 een hoogtepunt: in Leidschendam-Voorburg had op dat moment 8% van de beroepsbevolking geen betaald werk. In de achtereenvolgende jaren is het percentage werklozen weer gedaald tot 5% in 2017.1 In Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland bereikte het percentage werklozen een hoogtepunt in 2014 (figuur 1).

Figuur 1. Werkloosheidspercentage. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2009-2017.
Leidschendam_2.2_Arbeidsparticipatie_F1.PNG

Mannen, 25- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden hebben het vaakst betaald werk

Bij de inwoners van Haaglanden van 15 tot en met 74 jaar is het percentage mannen dat betaald werk heeft hoger dan het percentage vrouwen (70% versus 59%) (figuur 2).1 Als gekeken wordt naar leeftijd, is het percentage met betaald werk het hoogst bij de groep 25- tot 45-jarigen (80%). Ook naar etnische afkomst is een verschil zichtbaar: van de autochtone inwoners en inwoners met een westerse migratieachtergrond heeft ongeveer twee op de drie (68% respectievelijk 65%) betaald werk. Bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond is dit ruim de helft (56%). Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe hoger het percentage inwoners met betaald werk: 43% van de inwoners (15 tot en met 74 jaar) met een laag onderwijsniveau heeft betaald werk. Dit is 81% bij de inwoners met een hoog onderwijsniveau.

De niet-beroepsbevolking bestaat vaker uit vrouwen, inwoners van 15 tot 25 jaar of 45 tot 75 jaar, inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners met een laag onderwijsniveau.

Figuur 2. Percentage werkzame en werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2017.a
Leidschendam_2.2_Arbeidsparticipatie_F2.PNG
  • Etnische afkomst
  • Opleiding

 

Hoger percentage werklozen bij jongeren, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en laagopgeleiden

Als binnen de beroepsbevolking gekeken wordt naar het percentage werkloze inwoners van Haaglanden, valt op dat bij de 15- tot 25-jarigen een hoger percentage werkloos is dan bij de andere leeftijdsgroepen.1 Ook is er een hoger percentage werklozen bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met een laag onderwijsniveau (figuur 3). Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen.

Figuur 3. Werkloosheidspercentage, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2017.
Leidschendam_2.2_Arbeidsparticipatie_F3.PNG
  • Etnische afkomst
  • Opleiding

jongeren (15- tot en met 26-jarigen)

 

Bijna negen op de tien jongeren in Leidschendam-Voorburg volgt onderwijs of werkt

Van de jongeren (15 tot en met 26 jarigen) in Leidschendam-Voorburg volgt 88% onderwijs of werkt, 12% (ongeveer 1.000 jongeren) volgt geen onderwijs en werkt niet (tabel 2).4 Van deze groep krijgt 40% een uitkering sociale zekerheid (o.a. Wajong, WW, WWB) en 60% niet.

Tabel 2. Percentage jongeren (15 tot en met 26 jaar) dat onderwijs volgt en/of werkt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden, Nederland, 2015.a,b
Leidschendam_2.2_Arbeidsparticipatie_T2.PNG

Het percentage jongeren dat niet werkt en geen onderwijs volgt is in Leidschendam-Voorburg lager dan in Haaglanden, maar hoger dan in Zuid-Holland West en Nederland.

Sinds 2009 is er een (lichte) stijging zichtbaar in het percentage jongeren dat onderwijs volgt en niet werkt (figuur 4).4 Het percentage jongeren dat onderwijs volgt en werkt daalt.

Figuur 4. Percentage jongeren (15 tot en met 26 jaar) dat onderwijs volgt en/of werkt. Leidschendam-Voorburg 2009-2016. a
Leidschendam_2.2_Arbeidsparticipatie_F4.PNG

a De cijfers van 2016 zijn de voorlopige cijfers.

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017. [Online]. (bezocht op 18 jul 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet beroepsbevolking. [Online]. 2016 (bezocht op 11 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/20/niet-beroepsbevolking.
  3. Harbers MM, Hoeymans N. Gezondheid en maatschappelijke participatie: Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2013.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2017). [Online]. (bezocht op 18 jul 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties