Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Leidschendam-Voorburg en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.3,5,6,7

Alle leeftijden

In 2016 bijna 450 soa-consulten van inwoners van Leidschendam-Voorburg bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2016 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 445 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Leidschendam-Voorburg.6

Vier op de tien bezoekers is vrouw, ruim een derde mannen die seks hebben met mannen (MSM) en een kwart heteroseksuele man. In Leidschendam-Voorburg zijn vergeleken met Zuid-Holland West meer consulten uitgevoerd bij MSM en minder bij heteroseksuele mannen (tabel 1).3

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
LV_4.3_Soa_T1.png

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 15 jaar, 41% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 72% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 62% en van de MSM 23%. Een derde van de MSM (35%) is ouder dan 45 jaar, veel meer dan bij de vrouwen (4%) en heteroseksuele mannen (8%). Het percentage bezoekers uit Leidschendam-Voorburg jonger dan 25 jaar is lager dan dat van Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk; het percentage 45 jaar en ouder is hoger.

Bijna twee derde van de bezoekers (63%) is van Nederlandse afkomst, vergelijkbaar met Zuid-Holland West en landelijk (tabel 1); 5% is van Surinaamse en 4% van Arubaanse/Antilliaanse afkomst.

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2015 is het aantal consulten in 2016 met 20% gestegen.7 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gestegen met 4%, evenals in Haaglanden (6%) en landelijk (5%). In de periode 2013-2016 varieerde het aantal soa-consulten tussen 370 en 456 (figuur 1); de afname in 2015 is het gevolg van de gewijzigde vergoedingsregeling bij het CSG.4 Tussen 2015 en 2016 is in Leidschendam-Voorburg een flinke toename te zien in het aantal consulten bij MSM met 35% maar ook bij heteroseksuele mannen en vrouwen nam het aantal consulten toe (met 16%, respectievelijk 12%). De stijging in het aantal consulten bij MSM was ook in Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk te zien.

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Leidschendam-Voorburg aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Leidschendam-Voorburg, 2013-2016.
LV_4.3_Soa_F1.png

Bij een op de zes consulten wordt een soa gevonden

In 2016 is bij 16,4% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is vergelijkbaar of iets lager dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (17,7%), Haaglanden (17,1%) en landelijk (18,4%). In Leidschendam-Voorburg zijn er weinig verschillen in de vindpercentages tussen de verschillende categorieën bezoekers (tabel 2). Landelijk is het vindpercentage bij vrouwen lager dan bij heteroseksuele mannen en bij MSM; het vindpercentage is hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Leidschendam-Voorburg ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2015 (17,0%). Landelijk is het vindpercentage gestegen (2015: 17,2%).

Tabel 2. Vindpercentage van minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) bij bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid, naar achtergrondkenmerken (%). Leidschendam-Voorburg en Nederland, 2016.
LV_4.3_Soa_T2.png
  • Etnische afkomst

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2016 in 13,1% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 14,5%). Chlamydia is daarmee in Leidschendam-Voorburg maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen, MSM als vrouwen. Chlamydia komt minder voor bij MSM en meer bij jongere bezoekers en bij bezoekers van niet-Nederlandse afkomst (tabel 3). In 2015 was het vindpercentage 12,7%.

Gonorroe is bij 3,4% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 4,3%). Gonorroe komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen en meer bij oudere bezoekers (boven de 35 jaar). In 2015 was het vindpercentage 4,6%.

Syfilis werd bij 1,2% van de consulten gevonden (landelijk: 1,4%); alle gevallen werden gediagnosticeerd bij MSM van 25 jaar en ouder.    

Hiv en hepatitis B werden nauwelijks gediagnosticeerd bij bezoekers in Leidschendam-Voorburg (landelijk: 0,3%, respectievelijk 0,5%).

Tabel 3. Vindpercentage van chlamydia bij bezoekers uit Leidschendam-Voorburg van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (%), naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, 2016.
LV_4.3_Soa_T3.png
  • Etnische afkomst
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/totaal#node-oorzaken-van-soa
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
  4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
  5. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
  6. L. van der, Smid, N. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Jaarverslag 2016. Den Haag: juli 2017. 
  7. Leeuwen-Voerman, S. van, Keetman, M. , Spoormaker, R. GGD Haaglanden, Regionaal soa centrum Den Haag. Jaarverslag 2015. Den Haag: december 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties