Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de aantallen en kenmerken van de bezoekers van het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden afkomstig uit Leidschendam-Voorburg en de gegevens van een aantal afzonderlijke soa; de landelijke cijfers zijn afkomstig van het RIVM.5,6

Alle leeftijden

In 2018 385 soa-consulten van inwoners van Leidschendam-Voorburg bij het Centrum Seksuele Gezondheid

In 2018 zijn door het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) GGD Haaglanden 385 soa-consulten uitgevoerd bij inwoners uit Leidschendam-Voorburg. 6

Ongeveer vier op de tien bezoekers is vrouw, een derde mannen die seks hebben met mannen (MSM) en een derde heteroseksuele man (tabel 1). In Leidschendam-Voorburg zijn vergeleken met Zuid-Holland West meer consulten uitgevoerd bij MSM en minder bij heteroseksuele mannen.5,6

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid (%). Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2018.
Leidschendam-Voorburg_4.3_Soa_T1.png
 • Etnische afkomst

Vooral jonge vrouwen, jonge heteroseksuele mannen en oudere MSM hebben een consult bij het CSG

De jongste bezoeker was 14 jaar, 50% is jonger dan 25 jaar (tabel 1). Van de vrouwen is 60% jonger dan 25 jaar, van de heteroseksuele mannen 64% en van de MSM 21%.5,6 Ruim een derde van de MSM (37%) is 45 jaar en ouder, veel meer dan bij de vrouwen (5%) en heteroseksuele mannen (6%). Het percentage bezoekers uit Leidschendam-Voorburg jonger dan 25 jaar is lager dan dat van Zuid-Holland West, Haaglanden en landelijk; het percentage 45 jaar en ouder is hoger.

Drie op de vijf bezoekers (58%) is van Nederlandse afkomst, dit zijn er minder dan in Zuid-Holland West en Nederland; (tabel 1); 5% is van Surinaamse en 4% van Arubaanse/Antilliaanse afkomst.5,6

Aantal consulten bij MSM stijgt

Ten opzichte van 2017 is het aantal consulten in 2018 met 2% gestegen.6 In Zuid-Holland West is het aantal consulten gelijk gebleven, in Haaglanden is het echter afgenomen (1%) en landelijk is het gestegen (1%). In de periode 2014-2018 varieerde het aantal soa-consulten tussen 370 en 456 (figuur 1); de afname in 2015 is het gevolg van de gewijzigde vergoedingsregeling bij het CSG.4 Tussen 2017 en 2018 is er een toename zichtbaar van het aantal consulten bij MSM en een afname bij de heteroseksuele mannen.5,6

Figuur 1. Aantal soa-consulten van bezoekers uit Leidschendam-Voorburg aan het Centrum Seksuele Gezondheid Haaglanden, naar geslacht en seksuele voorkeur. Leidschendam-Voorburg, 2014-2018.*
Leidschendam-Voorburg_4.3_Soa_F1.png

Bij een op de zes consulten wordt een soa gevonden

In 2018 is bij 17,7% van de soa consulten minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) gediagnosticeerd. Dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers (18,2%), maar hoger dan de vindpercentages in Zuid-Holland West (15,1%), Haaglanden (15,1%). Het vindpercentage bij vrouwen is lager dan bij heteroseksuele mannen en MSM (tabel 2). Dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers; het vindpercentage is landelijk ook hoger bij bezoekers onder de 25 jaar en van niet-Nederlandse afkomst, vergeleken met bezoekers van 25 jaar en ouder, respectievelijk van Nederlandse afkomst.

Het percentage consulten waarbij een soa wordt gediagnosticeerd is in Leidschendam-Voorburg ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (17,8%). Dit beeld wordt ook landelijk gezien (2017: 18,4%).5,6   

Tabel 2. Vindpercentage van minimaal één Big Five soa (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) bij bezoekers van Centra Seksuele Gezondheid, naar achtergrondkenmerken (%). Leidschendam-Voorburg en Nederland, 2018.
Leidschendam-Voorburg_4.3_Soa_T2.png
 • Etnische afkomst

Chlamydia is de meest gestelde diagnose

De diagnose chlamydia is in 2018 in 14,5% van de soa-consulten gesteld (landelijk: 15,7%). Chlamydia is daarmee in Leidschendam-Voorburg maar ook landelijk de meest gestelde diagnose bij zowel heteroseksuele mannen als vrouwen. Chlamydia komt minder voor bij MSM en meer bij jongere bezoekers en bij bezoekers van Nederlandse afkomst (tabel 3). In 2017 was het vindpercentage 15,8%.

Gonorroe is bij 5,3% van de soa-consulten gevonden (landelijk: 5,5%). Gonorroe is in Leidschendam-Voorburg de meest gestelde diagnose bij MSM. Het komt veel meer voor bij MSM dan bij heteroseksuele mannen en bij vrouwen en meer bij oudere bezoekers (35 tot 44 jaar). In 2017 was het vindpercentage 3,2%.

Syfilis werd bij 1,2% van de consulten gevonden (landelijk: 1,5%); alle gevallen werden gediagnosticeerd bij MSM. Hiv en hepatitis B werden niet gediagnosticeerd bij bezoekers in Leidschendam-Voorburg (landelijk: 0,3%, respectievelijk 0,4%). 5,6 

Tabel 3. Vindpercentage van chlamydia bij bezoekers uit Leidschendam-Voorburg van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (%), naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, 2018.
Leidschendam-Voorburg_4.3_Soa_T3.png
 • Etnische afkomst
 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel overdraagbare aandoeningen [Online]. (bezocht op 19 feb 2018); Beschikbaar op URL:
  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Seksueel_overdraagbare_aandoeningen
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid en Zorg. Oorzaken van soa [Online]. (bezocht op 20 aug 2019); Beschikbaar op URL:
  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/soa/cijfers-context/oorzaken#node-oorzaken-van-soa
 3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016; RIVM Rapport 2017-0003. Bilthoven; 2017.
 4. Soa Aids Nederland. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg [Online]. (bezocht op 22 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/interventies/structurele-interventies/aanvullende-seksuele-gezondheidszorg
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018; RIVM Rapport 2019-0007. Bilthoven; 2019.
 6. GGD Haaglanden, Centrum Seksuele Gezondheid. Klik hier voor meer informatie: https://www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties