Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het totaal aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Leidschendam-Voorburg in de periode 2015-2017. Informatie over enkele specifieke infectieziekten en over meldingen vanuit instellingen en instanties worden op Haaglanden-niveau gepresenteerd voor de periode 2014-2017. De gegevens zijn afkomstig van de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Haaglanden.2,3 De landelijke gegevens zijn afkomstig van het RIVM.4    

Meldingsplichtige infectieziekten (alle leeftijden)

In 2015-2017 per jaar tussen de 30-40 meldingen van infectieziekten

Het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Leidschendam-Voorburg lag tussen 2015 en 2017 tussen de 29 en 39 per jaar (figuur 1).3 Tussen 2016 en 2017 was er een stijging te zien in het aantal meldingen. In Zuid-Holland West was er tussen 2015 en 2017 een lichte daling, in Haaglanden veranderde er niet veel.

Figuur 1. Aantal gemelde gevallen van meldingsplichtige infectieziekten, naar jaar van melding. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2015-2017.
LV_4.3_Meldingsplichtige_F1.png

Kinkhoest meest gemelde infectieziekte in Leidschendam-Voorburg

Tussen 2014 en 2017 werd kinkhoest het meest gemeld in Leidschendam-Voorburg: tussen de 11 en 24 meldingen per jaar; hepatitis B werd in totaal 18 keer gemeld.    

Meldingen per infectieziekte in Haaglanden: kinkhoest en hepatitis B meest gemeld

Tabel 1 laat het aantal meldingen zien van infectieziekten die in Haaglanden in de jaren 2014-2017 minimaal 20 keer in één jaar zijn gemeld bij de GGD.3,4 Kinkhoest en hepatitis B werden het meest gemeld. In de periode 2014-2017 werden per jaar tussen de 293 en 466 gevallen van kinkhoest gemeld en tussen de 126 en 168  gevallen van hepatitis B.

Tabel 1. Aantal gemelde gevallen van meldingsplichtige infectieziekten in Haaglanden en Nederland, naar infectieziekte. Haaglanden en Nederland, 2014-2017.
LV_4.3_Meldingsplichtige_T1.png (1)

Van de overige infectieziekten zijn in Haaglanden veel minder meldingen geweest, bij een aantal is er sprake van een verheffing in één van de jaren.
Zo was er in 2015 en 2017 een stijging in de meldingen van shigellose, een ernstige darminfectie met koorts, buikkrampen en diarree en die meestal na een reis naar het buitenland optreedt. In 2015 was de stijging mede te danken aan enkele situaties met meerdere besmette personen binnen een reisgezelschap. In 2017 was de stijging onder andere toe te schrijven aan een zeer grote uitbraak met circa 150 personen met maag-darmklachten waarvan een klein deel werd gemeld. De verspreiding vond zeer waarschijnlijk plaats via een studentenvereniging.
Legionellose kan leiden tot een ernstige longontsteking (‘veteranenziekte’); de bacterie komt in het algemeen voor in waterige milieus en vochtige bodems zoals douches, koeltorens, whirlpools, enzovoorts. De ziekte komt regelmatig voor met gemiddeld 20-30 meldingen per jaar in Haaglanden; in de zomer van 2017 is landelijk een toename te zien in het aantal meldingen; in Haaglanden is sprake van een lichte toename. 

Malaria loopt men op in de (sub)tropen, vaak in Afrika. De ziekte wordt door besmette muggen overgebracht. Veel van de gemelde patiënten hebben géén geneesmiddelen tegen malaria ingenomen. 

Ook hepatitis A (‘besmettelijke geelzucht’) wordt vaak opgelopen tijdens een verblijf in een (sub)tropisch gebied; het komt vooral voor bij kinderen. Het virus wordt uitgescheiden in de ontlasting en kan in voedsel en drinken komen als na toiletbezoek en voor het eten de handen niet (goed) gewassen worden. Sinds medio 2016 is er een uitbraak gaande bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Door de verspreiding van hepatitis A via besmet water of voedsel of via sanitaire voorzieningen is de verwachting dat aan MSM-gerelateerde hepatitis A-virussen vaker buiten de groep MSM gevonden gaan worden.    

In 2016 en 2017 is er in Haaglanden en landelijk sprake van een stijging in het aantal meldingen van meningokokkose. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die in de bloedbaan of het zenuwstelsel kan leiden tot bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. De ziekte kent verschillende typen, tegen de C-variant wordt gevaccineerd; landelijk en in Haaglanden is er echter een toename te zien in de gevallen met type W. Er ligt een landelijk advies om de vaccinatie uit te breiden met onder andere die voor de W-variant. 

Bof wordt gekenmerkt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor en kan leiden tot blijvende doofheid en heel soms tot onvruchtbaarheid bij jongens. Bof komt in het algemeen niet vaak voor maar in 2015 was er in Haaglanden een toename van het aantal bofmeldingen, vooral onder jongeren van 17-27 jaar; de meesten waren in hun jeugd gevaccineerd.

Mazelen is een zeer besmettelijke vlekjesziekte. Complicaties zijn middenoorontsteking en longontsteking. In 2013 en begin 2014 was er landelijk een grote mazelenepidemie, in Den Haag volgde in 2014 een uitbraak van een ander type mazelen met 43 meldingen in de regio. Buiten de uitbraken komt mazelen maar zelden voor.

Infectieziekten Haaglanden gemeld door instellingen en instanties (alle leeftijden)

Gemiddeld per jaar ruim 200 meldingen van infectieziekten door instellingen en instanties

Tabel 2 laat de aantallen meldingen van infectieziekten zien die door instellingen en instanties op grond van artikel 26 van de Wet op de Publieke Gezondheid zijn gedaan.3 

Tabel 2. Aantal door instellingen en instanties gemelde gevallen van infectieziekten in Haaglanden, naar infectieziekte. Haaglanden, 2014-2017.
LV_4.3_Meldingsplichtige_T2.png

De meeste meldingen (39% van alle meldingen in 2014-2017) betreffen huiduitslag/exanthemen, zoals scabiës. Deze zeer besmettelijke vorm van schurft komt vooral voor in zorginstellingen. De bestrijding vergt veel menskracht en brengt veel kosten met zich mee. In 2017 betrof twee derde van de meldingen vanuit de kinderopvang huiduitslag/exanthemen. Opvallend is daarbij dat veel meldingen hand-, voet-, en mondziekte (HVM) betrof. Ook maag-darmontstekingen worden relatief veel gemeld (30% van alle meldingen); in 2016 kwamen hiervan veel meldingen van zorginstellingen met nogal eens het zeer besmettelijke NORO-virus als ziekteverwekker.  

 Van alle meldingen in de periode 2014-2017 komt de helft van de kinderopvang (50%), een derde van zorginstellingen (32%) en 17% van onderwijsinstellingen.  

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wat betekent de meldingsplicht? [Online]. (bezocht op 1 mrt 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Wat_betekent_de_meldingsplicht
  2. GGD Haaglanden, afdeling Infectieziektebestrijding. Klik hier voor meer informatie over deze afdeling: https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/infectiebestrijding-en-hygiene/infectieziektebestrijding-ggd-haaglanden.htm
  3. Aangiften infectieziekten (regio Haaglanden 2013-2017). Epidemiologisch Bulletin, 2014; 49 (1): 31-34; Epidemiologisch Bulletin, 2015; 50 (1): 29-30; Epidemiologisch Bulletin, 2016; 51 (1): 40-42; Epidemiologisch Bulletin, 2017; 52 (1): 28-30 ; Epidemiologisch Bulletin, 2018; 53 (1): 31-34.
  4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aantal meldingen per infectieziekte per jaar. [Online]. (bezocht op 1 mrt 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Open_rapportages_meldingsplichtige_infectieziekten/Aantal_meldingen_per_infectieziekte_per_jaar
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties