Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft de (gezonde) levensverwachting van de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de sterftegegevens over de periode 2013-2016 van het CBS en de ervaren gezondheid uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).2,3  Levensverwachting en gezonde levensverwachting wordt voor de Nederlandse bevolking ieder jaar berekend. Voor kleinere regio’s zoals gemeenten en wijken is het aantal sterfgevallen per jaar te klein voor betrouwbare cijfers. Om die reden wordt gebruik gemaakt van gemiddelden over een periode van vier jaar.

Bij geboorte

Vrouwen leven langer dan mannen

In Nederland en ook in Leidschendam-Voorburg leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. In de periode 2013-2016 was de gemiddelde levensverwachting van mannen uit Leidschendam-Voorburg 82,2 jaar, van vrouwen uit Leidschendam-Voorburg 86,0 jaar (tabel 1). Dit is hoger dan de gemiddelde levensverwachting voor Haaglanden en Nederland. In Haaglanden was de gemiddelde levensverwachting 80,1 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Landelijk was deze in 2016 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

Tabel 1. Levensverwachting bij geboorte en gezonde levensverwachting bij geboorte, in jaren, naar geslacht. Leidschendam-Voorburg en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Leidschendam_3.1_GezondeLevensverwachting_T1.png

Vergeleken met de periode 2009-2012 is de levensverwachting van mannen uit Leidschendam-Voorburg gelijk gebleven (figuur 1). De levensverwachting van vrouwen uit Leidschendam-Voorburg is gestegen. Landelijk is de levensverwachting in de afgelopen jaren bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Landelijk wordt het verschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner, in Leidschendam-Voorburg is het verschil de afgelopen jaren toegenomen.

Figuur 1. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij geboorte naar geslacht. Leidschendam-Voorburg 2009-2012, 2013-2016.
Leidschendam_3.1_GezondeLevensverwachting_F1.png

Vrouwen leven minder lang in goede ervaren gezondheid

De gezonde levensverwachting is voor mannen hoger dan voor vrouwen. Vrouwen leven dus langer (de levensverwachting is hoger), maar minder lang in goede ervaren gezondheid.

In Leidschendam-Voorburg is in de periode 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen 67,4 jaar, voor vrouwen 63,9 jaar (tabel 1). Dit is hoger dan in Haaglanden (mannen: 62,2 jaar, vrouwen: 61,9 jaar) en landelijk (mannen: 64,9 jaar, vrouwen 63,3 jaar). Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting voor mannen in Leidschendam-Voorburg licht gestegen en bij vrouwen gedaald (figuur 1).

Bij 65 jaar

In Leidschendam-Voorburg hogere levensverwachting bij 65 jaar vergeleken met Haaglanden en landelijk

De levensverwachting bij 65 jaar in 2013-2016 is in Leidschendam-Voorburg 20,0 jaar bij mannen en 23,9 jaar bij vrouwen (tabel 2). Dit is hoger dan de cijfers voor Haaglanden (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,5 jaar) en landelijk (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,4 jaar).

Tabel 2. Levensverwachting bij 65 jaar en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Leidschendam-Voorburg en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Leidschendam_3.1_GezondeLevensverwachting_T2.png

Ten opzichte van 2009-2012 is de levensverwachting bij 65 jaar voor mannen en vrouwen uit Leidschendam-Voorburg in 2013-2016 gestegen (figuur 2).

Figuur 2. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Leidschendam-Voorburg 2009-2012, 2013-2016.
Leidschendam_3.1_GezondeLevensverwachting_F2.png

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar hoger in Leidschendam-Voorburg dan in Haaglanden en landelijk

Op 65-jarige leeftijd is de gezonde levensverwachting bij mannen uit Leidschendam-Voorburg 13,3 jaar, bij vrouwen uit Leidschendam-Voorburg 13,9 jaar (tabel 2). Vanaf deze leeftijd leven vrouwen dus iets langer in goede ervaren gezondheid dan mannen. Dit is hoger dan in Haaglanden en landelijk. In Haaglanden was in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij 65 jaar 11,6 jaar voor mannen en 11,8 jaar voor vrouwen. Landelijk was dit in 2016 11,8 jaar voor mannen en 12,7 jaar voor vrouwen. Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting bij 65 jaar voor mannen in Leidschendam-Voorburg licht gestegen en bij vrouwen gedaald (figuur 2).

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezonde levensverwachting; cijfers en context [Online]. (bezocht op 4 december 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie.
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (bezocht op 8 en 9 augustus 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0,2-12,17&D2=221,225,508&D3=182-193,195-204&HDR=G2&STB=G1,T.

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties