Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners in Leidschendam-Voorburg dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit en dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Twee vijfde van de inwoners van Leidschendam-Voorburg voldoet aan richtlijn fruit

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 28% van de inwoners van Leidschendam-Voorburg minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.4 Vier op de tien eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet aan de richtlijn fruit. Bijna negen op de tien inwoners van Leidschendam-Voorburg ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1).

Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West en Haaglanden. Het percentage inwoners dat vijf dagen of meer per week ontbijt is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Haaglanden.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Leidschendam_8.1_Voeding_T1.png

Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de voedingsrichtlijnen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).4 Dit speelt ook bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben.

Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen groente en fruit dan bij inwoners van een andere afkomst

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners van een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst ten minste vijf dagen per week.

Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag en gemiddeld opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Leidschendam_8.1_Voeding_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Vier op de tien jongeren (3 vmbo) eten dagelijks groente

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg eet 41% elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 32% (Tabel 1).4 Van de jongens eet 39% elke dag groente, voor meisjes is dit 43%. Op het vmbo-tl eet 46% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 35%. Onder de jongeren van Nederlandse afkomst eet 44% elke dag groente, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 35% (Figuur 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Voeding_T1.jpg

Een derde van de jongeren (3 vmbo) eet elke dag fruit

In Leidschendam-Voorburg eet 33% van de jongeren elke dag fruit, in Zuid-Holland West is dit 26% (Tabel 1). Ongeveer een derde van de jongens (34%) en meisjes (32%) eet elke dag fruit. Op het vmbo-tl eet 36% van de jongeren dagelijks fruit, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 29%. Ruim een derde van de jongeren van Nederlandse afkomst eet dagelijks fruit (35%), voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 30% (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Voeding_F1.jpg

Bijna driekwart van de jongeren (3 vmbo) ontbijt minstens 5 dagen per week

Bijna driekwart van de jongeren (73%) in Leidschendam-Voorburg ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West 74% van de jongeren (Tabel 1). Acht op de tien jongens (78%) en zeven op de tien meisjes (68%) ontbijten minstens 5 dagen per week. Op het vmbo-tl en vmbo-overig ontbijten zeven op de tien (73% en 74%) jongeren minstens 5 dagen per week. Onder jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 76% minimaal 5 dagen per week, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 68% (Figuur 1).

HAVO/VWO

Zes op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten dagelijks groente

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg eet 59% elke dag groente, in Zuid-Holland West is dit 49% (Tabel 2).4 Van de jongens eet 54% elke dag groente, voor meisjes is dit 64%. Op de havo eet de helft (52%) van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vwo is dit 65%. Onder jongeren van Nederlandse afkomst eet 61% elke dag groente, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 55% (Figuur 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Voeding_T2.jpg

Vier op de tien jongeren (4 havo/vwo) eten elke dag fruit

In Leidschendam-Voorburg eet 41% van de jongeren dagelijks fruit, in Zuid-Holland West is dit 37% (Tabel 2). Een derde van de jongens (34%) en bijna de helft van de meisjes (47%) eet elke dag fruit. Op de havo en op het vwo eten respectievelijk 34% en 46% van de jongeren dagelijks fruit. Vier op de tien jongeren van Nederlandse afkomst (40%) eten iedere dag fruit, onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit percentage 45% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Voeding_F2.jpg

Bijna negen op de tien jongeren (4 havo/vwo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Een ruime meerderheid van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (83%) ontbijt minstens 5 dagen per week, in Zuid-Holland West is dit 86% (Tabel 2). Van de jongens ontbijt 86% minstens 5 dagen per week, onder meisjes is dit 80%. Op de havo ontbijt 77% van de jongeren minstens 5 dagen per week, op het vwo is dit 87%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst ontbijt 87% minstens 5 dagen per week, voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 70% (Figuur 2).

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Eerlijk over eten [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cafeine.aspx
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties