Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het drugsgebruik van inwoners van Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019. In de vragenlijsten voor de Jongerenpeiling is gevraagd naar softdrugs (cannabis, wiet) gebruik en harddrugs zoals XTC, cocaïne, amfetamine, LSD, GHB en Heroïne. Het gebruik van lachgas werd niet consequent uitgevraagd, waardoor er geen cijfers over het gebruik van lachgas worden gepresenteerd.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Drie op de tien inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 28% van de inwoners van Leidschendam-Voorburg (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 6% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer zeven op de tien inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 vergelijkbaar met 2012 en 2009 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Leidschendam-Voorburg, 2009-2016.
Leidschendam_8.2_Drugs_F2.png

In Leidschendam-Voorburg is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in Haaglanden, maar vergelijkbaar met Zuid-Holland West (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Leidschendam_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Leidschendam_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Sofdrugs

Eén op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (3 vmbo) geeft 12% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 5% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West was dit respectievelijk 9% en 4% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_T1.png.jpg

Van de jongens gebruikte 11% ooit wiet of hasj, van de meisjes is dit 14%. Van de jongeren op het vmbo-tl gebruikte 18% ooit wiet of hasj. Onder jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte 14% ooit hasj of wiet. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om andere uitsplitsingen te presenteren voor Leidschendam-Voorburg. Daarom worden hier de gegevens voor Zuid-Holland West weergegeven (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_F1.png.jpg

Harddrugs

Geen van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) gebruikte recent harddrugs

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (3 vmbo) geeft geen enkele jongere aan recent harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne - te hebben gebruikt.4 Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om cijfers weer te geven voor jongeren die ooit harddrugs hebben gebruikt. In regio Zuid-Holland West heeft 1,1% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 2).
Ook uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst kunnen vanwege privacy niet worden weergegeven, daarom worden in figuur 2 de gegevens weergegeven voor Zuid-Holland West.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) harddrugs heeft gebruikt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_T2.png.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) of geen recent gebruik is het niet mogelijk om uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst weer te geven voor jongeren (3 vmbo) uit Leidschendam-Voorburg. Daarom zijn in figuur 2 de uitsplitsingen voor ooit harddrugsgebruik weergegeven voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West. Aantallen voor recent drugsgebruik zijn voor Zuid-Holland West ook te klein om uitsplitsingen te kunnen maken.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit harddrugs heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_F2.png.jpg

HAVO/VWO

Softdrugs

Zes op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) hebben ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren in Leidschendam-Voorburg (4 havo/vwo) geeft 17% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 7% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 11% en 5% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_T3.png.jpg

Van de jongens gebruikte 23% ooit wiet of hasj, 11% gebruikte het recent. Van de meisjes gebruikte 12% ooit wiet of hasj. Eén vijfde van de jongeren op de havo en 16% van de jongeren op het vwo gebruikte ooit softdrugs. Van de jongeren op de havo heeft 8% recent hasj of wiet gebruikt, op het vwo is dit 7%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte 17% ooit en 7% recent hasj of wiet. Onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst gebruikte één vijfde ooit wiet of hasj (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Leidschendam-Voorburg, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_F3.png.jpg

Harddrugs

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om cijfers over harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne - weer te geven voor jongeren in Leidschendam-Voorburg (4 havo/vwo-leerlingen).4 In Zuid-Holland West heeft 0,9% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Leidschendam-Voorburg_Drugsgebruik_T4.png.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) zijn voor ooit en recent harddrugsgebruik uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken ook niet mogelijk voor jongeren (havo/vwo) uit de regio ZHW.

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Nederlandse opiumwet [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-07-19]
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
 3. RIVM: Volksgezondheidenzorg.info: Gevolgen van gebruik harddrugs [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-gevolgen-van-gebruik-harddrugs
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties