Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft wat de grootste bron is van luchtvervuiling in Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Alle leeftijden

Wegverkeer is de grootste bron van luchtvervuiling in Leidschendam-Voorburg

Van de drie grote bronnen (verkeer, industrie en landbouw) van luchtvervuiling is verkeer dominant in de regio Haaglanden.5 De concentraties voor fijnstof zijn in Leidschendam-Voorburg, net als in de andere gemeenten in de regio, onder de Europese normen.6 Echter ook bij concentraties onder de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof treden echter nog aanzienlijke gezondheidseffecten op. De hoogste concentraties fijnstof vind je met name langs drukke wegen (meer dan 10.000 motorvoertuigen per dag). In Leidschendam-Voorburg zijn dit de snelwegen A4 en A12, de N14, de Noordsingel en de Prins Bernhardlaan. 6

  1. Planbureau voor de Leefomgeving. Wat zijn de gezondheideffecten van fijnstof? [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gezondheidseffecten-van-fijn-stof-0
  2. Maas R, Fischer P, Wesseling J, Houthuijs D, Cassee F. Luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Bilthoven: RIVM, april 2015.
  3. Planbureau voor de Leefomgeving. Wat zijn de gezondheideffecten van stikstofdioxide? [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gezondheidseffecten-van-stikstofdioxide
  4. GGD Haaglanden. [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL:https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/luchtvervuiling-en-gezondheid.htm
  5. Smeets, W. et al. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland – Rapportage 2017. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2017. Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/onderwerpen/luchtverontreiniging/publicaties/emissieramingen-luchtverontreinigende-stoffen-nederland-rapportage-2017
  6. Rutledge-Jonker et al. Monitoringsrapportage NSL 2017 - Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. RIVM Rapport 2017-0156. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2017.Beschikbaar op URL: https://www.nsl-monitoring.nl/rapportages-en-documenten/Rijksoverheid.
  7. Monitoring NSL [Online]. 2018 (bezocht op 27 mrt 2018); Beschikbaar op URL: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties