Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen in Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016.

Alle leeftijden

Bijna drieduizend inwoners in Leidschendam-Voorburg maken gebruik van een maatwerkvoorziening

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2016 blijkt dat 2.920 inwoners van Leidschendam-Voorburg in 2016 gebruik maken van één of meerdere maatwerkvoorzieningen (tabel 1).5 In totaal maken in Leidschendam-Voorburg 39 per 1.000 inwoners gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. In Nederland is dat 62 per 1.000 inwoners.

De meest verstrekte voorziening in Leidschendam-Voorburg betreft hulp bij het huishouden. In Nederland zijn dit hulpmiddelen en diensten. In totaal maken 24 per 1.000 inwoners van Leidschendam-Voorburg gebruik van hulp bij het huishouden en 14 per 1.000 van hulpmiddelen en diensten. In Nederland is dit respectievelijk 24 en 41 per 1.000 inwoners.

Tabel 1. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening, naar type voorziening. Leidschendam-Voorburg en Nederland, 2016.
Leidschendam_10.6_Wmo_T1.png

In Leidschendam-Voorburg maken 14 per 1.000 inwoners gebruik van één Wmo-maatwerkvoorziening, bij de rest (24 per 1.000 inwoners) gaat het om meerdere voorzieningen (tabel 2).6

Tabel 2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorzieningen per 1.000 inwoners, naar aantal voorzieningen per inwoner. Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_10.6_Wmo_T2.png

Een op de vijf 75-plussers in Leidschendam-Voorburg maakt gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen

Uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt naar voren dat bij inwoners jonger dan 30 jaar 7 per 1.000 inwoners gebruik maken van een maatwerkvoorziening (tabel 3).5 Ook bij 30- tot en met 44-jarigen, 45- tot en met 59-jarigen en 60- tot en met 74-jarigen maken relatief weinig inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening (respectievelijk 15, 23 en 40 per 1.000 inwoners). Bij 75-plussers is dit aantal hoger; in totaal maken 192 per 1.000 inwoners van deze leeftijd gebruik van minstens één maatwerkvoorziening. Bij 65 per 1.000 inwoners zijn dit hulpmiddelen en diensten en bij 148 per 1.000 inwoners (ook) hulp bij het huishouden.

Tabel 3. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar leeftijd en type voorziening. Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_10.6_Wmo_T3.png

Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van maatwerkvoorzieningen

In Leidschendam-Voorburg maken bij vrouwen 50 per 1.000 inwoners gebruik van één of meerdere maatwerkvoorzieningen. Bij mannen is dit 27 per 1.000 inwoners. Vrouwen maken het meest gebruik van hulp bij het huishouden, gevolgd door hulpmiddelen en diensten en ondersteuning thuis. Mannen maken ongeveer evenveel gebruik van deze drie voorzieningen (tabel 4).5

Tabel 4. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar geslacht en type voorziening. Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_10.6_Wmo_T4.png

Geen verschillen in het gebruik van maatwerkvoorzieningen tussen inwoners van autochtone, overig westerse of niet-westerse afkomst

In Leidschendam-Voorburg maken bij inwoners van autochtone afkomst 43 per 1.000 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening. Bij inwoners van overig westerse en niet-westerse afkomst is dit respectievelijk 30 en 31 per 1.000 inwoners. Bij alle drie de groepen wordt het meest gebruik gemaakt van hulp bij het huishouden (tabel 5).5

Tabel 5. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners, naar etnische afkomst en type voorziening. Leidschendam-Voorburg 2016.
Leidschendam_10.6_Wmo_T5.png
  1. Wmo 2015: Wat is er veranderd? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd.
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015.
  3. Welke ondersteuning kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? [Online]. (bezocht op 6 sept 2017); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015.
  4. KRL Juristengroep. Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.krl-juristen.nl/onze-vakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/.
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio. [Online]. (bezocht op 3 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties