Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Leidschendam-Voorburg. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Leidschendam-Voorburg heeft alle vaccinaties gehad

93% van de 2-jarigen in Leidschendam-Voorburg heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). Ook de vaccinatiegraad voor DKTP, voor BMR en de andere afzonderlijke vaccinaties is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Nederland.5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Leidschendam-Voorburg_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad (figuur 1). Ook in Leidschendam-Voorburg is deze daling zichtbaar꞉ de vaccinatiegraad voor DKTP daalde van 97% in 2013 naar 95% in 2019. Voor BMR daalde de vaccinatiegraad van 97% naar 96%, maar in 2019 was er weer een lichte stijging. De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR is in het verslagjaar 2019 in Leidschendam-Voorburg  hoger dan in Nederland en is boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald.

De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie wordt in Leidschendam-Voorburg ook behaald. In Nederland wordt die norm sinds 2016 niet meer gehaald.5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Leidschendam-Voorburg en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Leidschendam-Voorburg_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar) 

Negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 91% van de kinderen in Leidschendam-Voorburg alle D(K)TP vaccinaties gehad. Eveneens 91% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn hoger dan in Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Nederland.5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Leidschendam-Voorburg_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Leidschendam-Voorburg is deze daling ook zichtbaar geweest tot 2018, maar in 2019 is de vaccinatiegraad weer gestegen. De norm van 90% voor D(K)TP is in Leidschendam-Voorburg in alle jaren gehaald. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2013 en 2018 op of boven de 90% gebleven maar in 2019 gedaald onder de 90%. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in zowel Leidschendam-Voorburg als in Nederland niet gehaald.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Leidschendam-Voorburg als voor Nederland.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Leidschendam-Voorburg en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Leidschendam-Voorburg_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

Bijna zes op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Leidschendam-Voorburg heeft 58% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a
Leidschendam-Voorburg_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV, maar deze is in 2019 stabiel gebleven (figuur 3). Dit is zowel in Leidschendam-Voorburg als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Leidschendam-Voorburg en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Leidschendam-Voorburg_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 4. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties