Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Leidschendam-Voorburg. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2018. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Ruim negen op de tien zuigelingen in Leidschendam-Voorburg heeft alle vaccinaties gehad

93% van de 2-jarigen in Leidschendam-Voorburg heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit ligt hoger dan in Nederland en Haaglanden, respectievelijk 90% en 91% (tabel 1).5,6 Ook de vaccinatiegraad voor DKTP en voor BMR is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Nederland.

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Leidschendam_10.1_Vaccinatiegraad_T1.PNG

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad (figuur 1).5,6 Ook in Leidschendam-Voorburg is deze daling zichtbaar꞉ de vaccinatiegraad voor DKTP daalde van 97% in 2012 naar 96% in 2018. Voor BMR daalde de vaccinatiegraad van 98% naar 95%. Voor zowel DKTP als BMR is de daling het grootst tussen 2014 en 2015. De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR is in het verslagjaar 2018 in Leidschendam-Voorburg echter hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de Nederlandse norm wordt dus nog steeds behaald.

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Leidschendam-Voorburg en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Leidschendam_10.1_Vaccinatiegraad_F1.PNG

Schoolleeftijd (10 jaar) 

Negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 90% van de kinderen in Leidschendam-Voorburg alle D(K)TP vaccinaties gehad. Eveneens 90% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a,5,6 Deze percentages zijn vergelijkbaar met Nederland. Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Nederland.

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Leidschendam_10.1_Vaccinatiegraad_T2.PNG

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2).5,6 In Leidschendam-Voorburg is deze daling ook zichtbaar vanaf 2015, maar ook tussen 2013 en 2014 is er sprake geweest van een daling. De norm van 90% voor D(K)TP en voor BMR is in Leidschendam-Voorburg in alle jaren gehaald. Ook in Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2012 en 2018 op of boven de 90% gebleven.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Leidschendam-Voorburg als voor Nederland.

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Leidschendam-Voorburg en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Leidschendam_10.1_Vaccinatiegraad_F2.PNG

Adolescente meisjes (14 jaar)

Bijna zes op de tien meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Leidschendam-Voorburg heeft 58% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3).5,6 De vaccinatiegraad ligt in Leidschendam-Voorburg hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar respectievelijk 45% en 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Leidschendam-Voorburg, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Leidschendam_10.1_Vaccinatiegraad_T3.PNG

Vanaf 2016 is er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit is zowel in Leidschendam-Voorburg als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Leidschendam-Voorburg en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Leidschendam_10.1_Vaccinatiegraad_F3.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2018. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Versie 1.3, 29 juni 2018. Bilthoven: RIVM; 2018.
  2. Van Lier EA, Geraedts JLE, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Utrecht: RIVM; 2018. Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
  3. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
  4. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Document ontwikkeld onder de auspiciën van het Decade of Vaccines Collaboration Leadership Council, bestaande uit Seth Berkley (GAVI Alliance), Margaret Chan (World Health Organization), Christopher Elias (Bill & Melinda Gates Foundation), Anthony Fauci (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases), Anthony Lake (UNICEF), and Joy Phumaphi (African Leaders Malaria Alliance). 2012. Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 29 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
  6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2018. [Online]. (bezocht op 9 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties