Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een ritbestemming binnen de gemeentegrenzen van Leidschendam-Voorburg. Deze spoedeisende ritten gaan over de periode 2016-2019 en betreffen mensen van 60 jaar en ouder.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60 t/m 70 jaar, 71 t/m 80 jaar, 81 t/m 90 jaar en ouder dan 90 jaar) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis en bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit Power-BI, het elektronische rittenadministratiesysteem van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Kleine toename aantal spoedeisende ritten bij ouderen in Leidschendam-Voorburg in periode 2016-2019

In 2019 werden 143 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) geregistreerd met een plaats van bestemming in de gemeente Leidschendam-Voorburg (tabel 1). Dit is een groter aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (124 per 1.000 ouderen) en regio Haaglanden (139 per 1.000 ouderen). Het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in 2019 is in Leidschendam-Voorburg hoger dan in 2016, in Zuid-Holland West en Haaglanden zijn deze aantallen (vrijwel) gelijk gebleven.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019a.
LV Spoedeisendambulancevervoer T1

Meeste spoedeisende ritten bij ouderen boven de 90 jaar

In 2019 werden 78 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60 t/m 70 jaar geregistreerd met een bestemming in Leidschendam-Voorburg. Dit aantal liep op met de leeftijd; de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 90 jaar), met 355 per 1.000 inwoners (zie tabel 2). Ook in Zuid-Holland West (311 per 1.000) en in Haaglanden (329 per 1.000) was het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen het hoogst in de bovenste leeftijdscategorie.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar leeftijdscategorie. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
LV Spoedeisendambulancevervoer T2

Meeste spoedeisende ritten bij ouderen in de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben bestemming SEH

De meeste spoedeisende ritten hebben als bestemming spoedeisende hulp (SEH) gevolgd door EHGV (eerste hulp geen vervoer). Gedurende 2019 werden 114 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH geregistreerd met bestemming Leidschendam-Voorburg (zie tabel 3). Ook in Zuid-Holland West en Haaglanden hebben de meeste ritten de SEH als bestemming.

Tabel 3. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
LV Spoedeisendambulancevervoer T3
  1. GGD Haaglanden. Ambulancezorg [Online]. (bezocht op 14 december 2019); beschikbaar op https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/ambulancezorg.htm
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie.  Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. Februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag.
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. April 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties