Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Leidschendam-Voorburg in de komende decennia. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die ook iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Leidschendam-Voorburg (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]).1,2 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de bevolking zet door

Volgens de twee bevolkingsprognoses zal de bevolking in Leidschendam-Voorburg blijven groeien. Op 1 januari 2019 telde Leidschendam-Voorburg 75.425 inwoners.3 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 82.300 inwoners in 2050, een toename van ongeveer 7.000 inwoners (8,6%). Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien 89.480 inwoners in 2050, een toename van ongeveer 14.000 inwoners (18,6%) ten opzichte van 2019 (figuur 1).1,2

Figuur 1. Ontwikkeling van de bevolking in Leidschendam-Voorburg volgens verschillende prognoses. Leidschendam-Voorburg, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
LV Bevolkingsprognose F1

Prognose naar leeftijd

Tot 2050 is de bevolkingstoename het grootst onder de jeugd (0 tot en met 19 jaar)

De PBL/CBS-prognose geeft ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. Het aantal 20- tot en met 64-jarigen neemt volgens de PBL/CBS-prognose toe met 1,9% en het aantal 65-plussers met 17,6% (tabel 1).1 De toename is het grootst bij het aantal 0- tot en met 19-jarigen (18,8% toename).

In vergelijking met 2019 neemt zowel de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) als de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) toe in 2050.

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de PBL/CBS prognose. Leidschendam-Voorburg, 2019 en prognose 2050.
LV Bevolkingsprognose T1
  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2019-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline
  2. ABF Research. PRIMOS prognose 2020. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 12 februari 2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties