Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gezonde leefstijl: voeding en bewegen in Leidschendam-Voorburg

Bijna de helft (49%) van de inwoners van Leidschendam-Voorburg van 19 jaar en ouder kampt met (ernstig) overgewicht. Dit percentage blijft bij 19- tot 64-jarigen vrijwel gelijk sinds 2008. Het is in de komende jaren dus noodzakelijk met investeringen het percentage overgewicht en obesitas echt omlaag te brengen.

In 2017 startte het project Goed bezig!, waaronder de activiteiten van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) vallen. Eerder formuleerde Leidschendam-Voorburg al haar visie op Sport en Bewegen, die moet bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl van inwoners. Voldoende beweging en een gezond eetpatroon dragen bij aan een gezonde leefstijl. De gemeente vindt het belangrijk dat al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl wordt aangeleerd en dat meer inwoners een gezonde leefstijl hebben1.

Gezond mediagebruik door de jeugd

Wanneer wordt gamen een verslaving? Is het verstandig om de smartphone onder het kussen te leggen? Wat is wel en wat is geen gezond mediagebruik? Het is lastig om hier harde uitspraken over te doen, aangezien er onvoldoende onderzoek naar is gedaan. Toch is wel te zeggen dat goed en bewust omgaan met media leuk is en ruimte biedt aan welzijn en aan gezond opgroeien. Dit omdat het de kans op gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en slaapgebrek, verkleint. Dat vraagt wel zelfbeheersing en begrenzing en dát moeten jongeren vaak nog leren. Dat zij media altijd en overal kunnen gebruiken, betekent niet dat ze dit ook moeten doen1.

Gezondheidsvaardig in Leidschendam-Voorburg

Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. In Nederland heeft 29-54% van de inwoners weinig gezondheidsvaardigheden1. Een belangrijke aanwijzing voor gezondheidsvaardigheden is laaggeletterdheid. En dat is weer af te leiden uit het aantal jaren onderwijs (tot MBO-niveau 1 of minder dan tien jaar onderwijs in het land van herkomst2). Naast het bevorderen van leefstijl heeft Leidschendam-Voorburg ook aandacht voor gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheid.

Minder eenzaam in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg voelt 34% van de inwoners van 19 jaar en ouder zich matig eenzaam en 12% voelt zich (zeer) ernstig eenzaam1. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar voelt 39% van de jongeren zich matig tot zeer ernstig eenzaam2. Bij de ouderen (65 jaar en ouder) was dit percentage in 2016 43%1.

Meetellen en meedoen in Leidschendam-Voorburg staat voorop in het Sociaal Kompas3. Iedereen voelt zich gedurende zijn of haar leven wel eens eenzaam. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan eenzaamheid je ongelukkig maken of je belemmeren in het functioneren4.

Kwetsbare ouderen

Nederland vergrijst en dit is niet anders in Leidschendam-Voorburg. Vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg1. Mensen worden steeds ouder, het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dit resulteert ook in een grotere groep kwetsbare ouderen. Volgens de Gezondheidsmonitor 2018 is 15% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Leidschendam-Voorburg kwetsbaar2. Aandacht voor ouderen is dan ook opgenomen in het Coalitieakkoord 'Samen aan Zet 2018-2022'3 en in het Sociaal Kompas. Daarbij is een hoofddoel het zo lang mogelijk houden van regie over het eigen leven en zelfstandig functioneren van inwoners4.

Een gezonde leefomgeving, een gezond Leidschendam-Voorburg

Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnenshuis, die als prettig wordt ervaren, die bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De druk op de gezondheid door omgevingsfactoren (geluid, lucht, water, bodem, externe veiligheid) moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving het risico op infecties beperkt en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd.