Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de mate van sociale uitsluiting van de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). Hierin wordt sociale uitsluiting vastgesteld op basis van een vragenlijst, welke is ontwikkeld door de Academische Werkplaats OGGZ G4-USER en het Sociaal Cultureel Planbureau.3,4

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de zeven inwoners voelt zich matig tot sterk sociaal uitgesloten

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 voelt 14% van de inwoners van 19 jaar en ouder in Den Haag zich matig tot sterk sociaal uitgesloten, dit zijn ongeveer 52.000 inwoners (figuur 1).

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich niet of nauwelijks, enigszins of matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt. Den Haag 2016.
DH_6.3_SocialeUitsluiting_F1.png

Van de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) voelt 15% zich matig tot sterk sociaal uitgesloten, dit is licht gestegen sinds 2012 (13%). Bij ouderen (65 jaar en ouder) voelt 7% zich matig tot sterk sociaal uitgesloten, dit is vergelijkbaar met 2012 (tabel 1).3

Tabel 1. Percentage inwoners dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag 2012-2016.a
DH_6.3_SocialeUitsluiting_T1.png

In vergelijking met Haaglanden (9%) en de G4 (10%) is het percentage inwoners dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt in Den Haag hoger (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt. Den Haag, G4 en Haaglanden, 2016.
DH_6.3_SocialeUitsluiting_F2.png
  • G4

Relatief meer volwassenen dan ouderen voelen zich matig tot sterk sociaal uitgesloten

Het percentage 19- tot en met 64-jarigen (15%) dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt is hoger dan bij 65-plussers (7%). Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage het laagst en bij inwoners van niet-westerse afkomst het hoogst. Daarnaast voelt één op de vijf inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn zich sociaal uitgesloten tegenover één op de tien inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (tabel 2).3

Het percentage inwoners dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt is hoger bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen is het percentage dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt hoger dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of geen moeite met rondkomen. In de stadsdelen Laak, Escamp en Centrum is het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt hoger dan in de overige stadsdelen. Hetzelfde geldt voor wijken met achterstand in vergelijking met wijken zonder achterstand (tabel 2).3

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_6.3_SocialeUitsluiting_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Jehoel-Gijsbers G. Sociale uitsluiting in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2004.
  2. Hoff S, Vrooman C. Dimensies van sociale uitsluiting: Naar een verbeterd meetinstrument. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  4. Van Bergen A, Van Loon, A. Methodologische toelichting bij vraagstelling Sociale uitsluiting Gezondheidsenquête. Amsterdam: Academische Werkplaats OGGZ G4-USER; 2013.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties