Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft hoe gelukkig inwoners van Den Haag zich voelen. Deze informatie is afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Meerderheid inwoners van Den Haag voelt zich gelukkig

De Gezondheidsenquête 2016 laat zien dat 87% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Den Haag zich heel of tamelijk gelukkig voelt.4 Daarnaast voelt 10% zich niet zo gelukkig en 3% zich helemaal niet gelukkig (figuur 1). Het percentage inwoners in Den Haag dat zich gelukkig voelt, is iets lager dan in Haaglanden; daar voelt 89% zich gelukkig.

Figuur 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van hoe gelukkig men zich voelt. Den Haag 2016.
DH_6.1_Geluk_F1.png

Bij 19- tot en met 64-jarigen blijft het percentage inwoners dat zich tamelijk of heel gelukkig voelt in vergelijking met 2012 gelijk.4 Hetzelfde beeld is zichtbaar bij 65-plussers (tabel 1).

Tabel 1. Beoordeling inwoners (19 jaar en ouder) van hoe gelukkig men zich voelt. Den Haag 2016.
DH_6.1_Geluk_T1.png

Inwoners met een lage sociaaleconomische status zijn minder gelukkig

Bij inwoners met een hoog opleidingsniveau en een hoog inkomen is het percentage dat zich gelukkig voelt hoger dan bij laagopgeleiden of inwoners met een laag inkomen (tabel 2).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die dat wel hebben.

Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonend is een hoger percentage inwoners gelukkig dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn. Ook de leeftijd hangt samen met het percentage dat zich gelukkig voelt: bij 19- tot en met 34-jarigen en 65- tot en met 74-jarigen is het percentage dat zich gelukkig voelt het hoogst, bij 50- tot en met 64-jarigen en 85-plussers het laagst.

Ook inwoners met een niet-westerse afkomst voelen zich minder gelukkig

Daarnaast speelt etnische afkomst een rol: een relatief groot percentage inwoners van autochtone of overig westerse afkomst voelt zich gelukkig. Bij inwoners met een Marokkaanse, Surinaamse, Turkse of overige niet-westerse afkomst is dit percentage lager.

In Den Haag heeft Scheveningen het hoogste percentage inwoners dat zich gelukkig voelt (94%), gevolgd door Leidschenveen-Ypenburg (92%) en Segbroek (90%). Bij de inwoners van de stadsdelen Escamp en Centrum is dit percentage het laagst. Het percentage inwoners dat zich gelukkig voelt, ligt hoger in wijken zonder achterstand dan in wijken met achterstand.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich tamelijk/heel gelukkig voelt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_6.1_Geluk_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  • Wijk
  1. Veenhoven R. Gezond Geluk: effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg. Verkenningsstudie in het kader van het programma ‘Gezond leven’ van ZonMw. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2006.
  2. Beuningen J van, Moonen L. Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl. Bevolkingstrends, Den Haag/Heerlen: CBS; 2013
  3. Beuningen J van, Kloosterman R. Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol? Bevolkingstrends 4e kwartaal 2011, Den Haag/Heerlen: CBS; 2011.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties