Gezondheidsmonitor
6 Sociale gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de mate van eenzaamheid bij de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen). In deze enquêtes is eenzaamheid gemeten met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Deze eenzaamheidsschaal bevat stellingen zoals ‘Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen’ en ‘Ik mis mensen om me heen’. De eenzaamheidsschaal bevat elf stellingen.  De Jongerenenquête 2015 heeft gebruik gemaakt van de verkorte versie van deze eenzaamheidsschaal met zes stellingen.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de zes inwoners in Den Haag voelt zich (zeer) ernstig eenzaam

Bijna vier op tien inwoners (37%) van Den Haag van 19 jaar en ouder voelt zich matig eenzaam en één op de zes inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam (16%), zo blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016 (figuur 1). In totaal voelen naar schatting 197.000 inwoners van Den Haag zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam (52%). Vier op de tien inwoners (40%) is emotioneel eenzaam, de helft is sociaal eenzaam (52%).a,2

a Indicatoren voor emotionele en sociale eenzaamheid zijn anders berekend dan de totaalscore op eenzaamheid. Een respondent kan op een van de afzonderlijke onderdelen 'eenzaam' scoren, en tegelijkertijd op de totale score ‘niet eenzaam’.

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich niet, matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Den Haag 2016.
DH_6.2_Eenzaamheid_F1.png

Het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt in Den Haag is hoger dan in de G4 (48%), Haaglanden (48%) en Nederland (43%) (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_6.2_Eenzaamheid_T1.png
  • G4

Er wordt een toename gezien in het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt. Zowel bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) als bij ouderen (65 jaar en ouder) was het percentage in 2016 (beide 52%) hoger dan in 2008 (respectievelijk 39% en 46%) (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag 2008-2016.
DH_6.2_Eenzaamheid_F2.png

Zeven op de tien inwoners van Marokkaanse, Surinaamse en overig niet-westerse afkomst voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam

Meer mannen dan vrouwen voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam en een hoger percentage 85-plussers voelt zich eenzaam in vergelijking met inwoners jonger dan 85 jaar.  Het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt is het hoogst bij inwoners van Marokkaanse, Surinaamse en overig niet-westerse afkomst (69%) en het laagst bij inwoners van autochtone afkomst (43%). Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is een hoger percentage eenzaam dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner (tabel 2).2

Ook sociaaleconomische status hangt samen met het ervaren van eenzaamheid

Bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en inwoners die moeite hebben met rondkomen is het percentage dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt hoger dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. In de stadsdelen Centrum en Escamp is het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt hoger dan in de overige stadsdelen. Hetzelfde geldt voor wijken met achterstand in vergelijking met wijken zonder achterstand (tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_6.2_Eenzaamheid_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Wijk
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Bijna de helft van de jongeren voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam

Volgens de Jongerenenquête 2015 voelt 48% van de jongeren in Den Haag zich matig tot zeer ernstig eenzaam, dit is hoger dan in de overige gemeenten van regio Haaglanden. In wijken met achterstand voelt 59% zich eenzaam tegenover 42% in wijken zonder achterstand (tabel 3).3

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag en Haaglanden, 2015.
DH_6.2_Eenzaamheid_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties