Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de cijfers over suïcidaal gedrag van jongeren in de gemeente Den Haag op basis van zelfrapportage in de Jongerenpeiling 2019. 

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim 10 procent van de jongeren (3 vmbo) heeft wel eens suïcidale gedachten

Ruim één op de tien jongeren (3 vmbo) in Den Haag heeft er in de laatste twaalf maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn of haar leven; 5% een enkele keer, 4% af en toe en 2% (heel) vaak. 13 In regio Haaglanden zijn deze percentages respectievelijk 7%, 4% en 2% (Tabel 1).
Van de totale groep Haagse jongeren heeft 1% in de afgelopen 12 maanden een suïcidepoging gedaan, van de jongeren met suïcidale gedachten (een enkele keer, af ten toe of (heel) vaak) is dit 11% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Suicidaal_T1.jpg

Tabel 2 toont dat 4% van de jongens een enkele keer suïcidale gedachten heeft gehad in de afgelopen 12 maanden, 2% af en toe en 1% (heel) vaak; voor meisjes zijn deze percentages respectievelijk 6%, 6% en 3%. De percentages jongeren die wel eens suïcidale gedachten hebben gehad in het afgelopen jaar zijn vrijwel gelijk voor beide vmbo-opleidingsniveaus, etnische afkomst en wijken met en zonder achterstand.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Suicidaal_T2.jpg
 • Wijk

HAVO/VWO

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo) heeft wel eens suïcidale gedachten

Tien procent van de jongeren (4 havo/vwo) in Den Haag heeft er in de laatste twaalf maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn of haar leven; 7% een enkele keer, 3% af en toe en 1% (heel) vaak.13 In regio Haaglanden zijn deze percentages respectievelijk 6%, 2% en 1% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Suicidaal_T3.jpg

De percentages jongeren die wel eens suïcidale gedachten hebben gehad in het afgelopen jaar zijn vrijwel gelijk voor jongens en meisjes, verschillende opleidingsniveaus, etnische afkomst en wijken met en zonder achterstand (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Suicidaal_T4.jpg
 • Wijk
 1. Van Hemert et al. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
 2. 113 Online. Suïcidaliteit, wat is het [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar via URL: https://www.113.nl/over-suicidaliteit/suicidaliteit-wat-het
 3. GGZ standaarden. GGZ standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. 2018 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag/samenvatting
 4. Trimbos instituut. Factsheet Depressie, angst en suïcidepreventie [online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: https://www.trimbos.nl/kennis/depressie-angst-suicidepreventie
 5. Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken. [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7022gza/table
 6. 113 online. Cijfers zelfdoding Nederland 2017 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/cijfers-zelfdoding-nederland-2017
 7. 113 Online. Zelfmoordcijfers van 2017 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/actueel/cbs-publiceert-zelfmoordcijfers-van-2017
 8. Minder Zelfdodingen in 2018 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/26/minder-zelfdodingen-in-2018
 9. 113 online. Van Bergen, Popma et al. Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017, Een verdiepend onderzoek.
 10. Suïcidepoging nazorg [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.indigowest.nl/vraag-hulp/suicide-nazorg
 11. Factsheet Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. 2019 [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.indigowest.nl/documents/2695788/2758220/Factsheet+SuNa+Haaglanden_juli+2019.pdf
 12. 113 online. Factsheet Suïcidepreventie en jongeren. 2015 [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/sites/default/files/113/preventie/factsheet_suicidepreventie_en_jongeren.pdf
 13. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties