Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het doen van vrijwilligerswerk door de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen).2,3

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de vijf doet vrijwilligerswerk, één op de vijf heeft belangstelling

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 21% van de inwoners in Den Haag vrijwilligerswerk doet, dit zijn ongeveer 80.000 inwoners. Dit percentage is lager dan in Haaglanden (25%) en Nederland (30%) (figuur 1). Nog eens één op de vijf inwoners (20%) heeft belangstelling om vrijwilligerswerk te doen, maar doet dat nu nog niet. De helft van de vrijwilligers (51%) besteedt 2 uur of meer per week aan het vrijwilligerswerk.2

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_2.5_Vrijwilligerswerk_F1.png
  • G4

Het percentage vrijwilligers in Den Haag is vergelijkbaar met 2012 bij zowel volwassenen (19 tot en met 64 jaar) als ouderen (65 jaar en ouder) (tabel 1).2

Tabel 1. Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag 2012-2016.
DH_2.5_Vrijwilligerswerk_T1.png

Stadsdeel Scheveningen kent het hoogste aandeel vrijwilligers

Het hoogste percentage vrijwilligers wordt binnen de leeftijdscategorieën gezien bij 65- tot en met 74-jarigen; bij 85-plussers en 19- tot en met 34-jarigen is het percentage het laagst (tabel 2). Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage vrijwilligers het hoogst, bij inwoners van Turkse, Surinaamse en overig niet-westerse afkomst is het percentage vrijwilligers het laagst. Bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoog opleidingsniveau, hoger inkomen) en bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen is een hoger percentage vrijwilliger in vergelijking met inwoners met een lagere sociaaleconomische status en/of moeite met rondkomen.

Drie op de tien inwoners in het stadsdeel Scheveningen zijn vrijwilliger, dit is het hoogste aandeel van alle stadsdelen. In wijken zonder achterstand is één op de vier inwoners vrijwilliger, in wijken met achterstand is dit één op de zes.2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_2.5_Vrijwilligerswerk_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Wijk
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

 

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Eén op de zeven jongeren doet vrijwilligerswerk

De Jongerenenquête 2015 laat zien dat 14% van de jongeren in Den Haag vrijwilligerswerk doet, dit is lager dan in de overige gemeenten in de regio Haaglanden (tabel 3). Een op de vijf jongeren (18%) doet geen vrijwilligerswerk, maar zou dit wel willen. Dit percentage is hoger bij meisjes (25% tegenover 12% van de jongens). De drie meest voorkomende redenen om geen vrijwilligerswerk te doen, zijn: ‘Ik kan er geen tijd voor vrijmaken’ (37%), ‘ De mogelijkheid heeft zich nog niet voorgedaan’ (22%) en ‘Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken’ (21%).3

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat vrijwilligerswerk doet, naar achtergrondkenmerken. Den Haag en Haaglanden, 2015.
DH_2.5_Vrijwilligerswerk_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Participatie; cijfers en context; vrijwilligerswerk en gezondheid [Online]. (bezocht op 18 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/participatie/cijfers-context/vrijwilligerswerk#node-vrijwilligerswerk-en-gezondheid
  2. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties