Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het hoogst behaalde opleidingsniveau van inwoners (19 jaar en ouder) van Den Haag. Het gaat dan om een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift. Deze informatie is afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2016.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Drie op de tien inwoners in Den Haag hebben een laag opleidingsniveau

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 39% van de inwoners van Den Haag (19 jaar en ouder) een hoog opleidingsniveau en 31% een laag opleidingsniveau. De rest van de inwoners (30%) heeft een gemiddeld opleidingsniveau (figuur 1).2

Figuur 1. Hoogst voltooide opleiding inwoners (19 jaar en ouder). Den Haag 2016.
DH_2.1b_Opleiding_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) met een lage opleiding neemt in Den Haag af ten opzichte van 2008 en 2012. Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) met een hoge opleiding neemt toe in deze periode. Bij 65-plussers neemt het percentage inwoners met een lage opleiding af ten opzichte van 2008 en 2012. Het percentage inwoners met een hoge opleiding neemt toe ten opzichte van 2008 maar verschilt niet van dat in 2012 (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag en hoog opleidingsniveau, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2008-2016.
DH_2.1b_Opleiding_F2.png

In Den Haag heeft een hoger percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in de G4 en Haaglanden, maar dit is vergelijkbaar met Nederland (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_2.1b_Opleiding_T2.png
  • G4

Het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau is hoger bij ouderen

Het percentage inwoners van Den Haag met een laag opleidingsniveau neemt toe met de leeftijd (tabel 3). Zo heeft 15% van de 18- tot en met 34-jarigen in Den Haag een laag opleidingsniveau, bij 75- tot en met 84-jarigen en 85-plussers is dat respectievelijk 59% en 58%. Meer vrouwen hebben een laag opleidingsniveau in vergelijking met mannen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Bij inwoners van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst relatief veel laagopgeleiden

Bij inwoners van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst heeft een relatief hoog percentage een laag opleidingsniveau. Bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst is dit percentage verhoudingsgewijs laag. Bij inwoners met een laag inkomen of die moeite hebben met rondkomen, is het percentage laagopgeleiden hoger dan bij inwoners met een hoger inkomen of die geen moeite hebben met rondkomen.

In de stadsdelen Laak en Escamp is het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau het hoogst en in Segbroek het laagst. Het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.2

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_2.1b_Opleiding_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Huishoudinkomen
  • Wijk
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties