Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het geven van mantelzorg door de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Eén op de tien inwoners is mantelzorger

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 11% van de inwoners van 19 jaar en ouder in Den Haag mantelzorger, dit zijn ongeveer 41.000 inwoners. In vergelijking met Nederland (14%) verleent in Den Haag een lager percentage inwoners mantelzorg (figuur 1). In Den Haag is het percentage mantelzorgers ook lager dan in Haaglanden (12%) en hoger dan in de G4 (10%), echter is dit verschil klein (beide 1%).3

Figuur 1. Percentage mantelzorgers (19 jaar en ouder). Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_2.6_Mantelzorgontvangen_F1.png
  • G4

Eén op de vijf mantelzorgers voelt zich zwaar belast tot overbelast

Het aantal uur dat er per week mantelzorg wordt gegeven loopt uiteen. Door 53% van de mantelzorgers in Den Haag wordt 5 uur of minder per week besteed aan de mantelzorg, 15% besteedt meer dan 20 uur per week. Ongeveer 8.000 inwoners in Den Haag voelen zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door de mantelzorg, dit is 19% van de mantelzorgers.

Voor informatie, advies of ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij een steunpunt voor mantelzorg.a Bijna vier op de tien mantelzorgers zijn bekend met een steunpunt (38%), 3% heeft wel eens contact gehad.3

Het percentage overbelaste mantelzorgers neemt toe onder 65-plussers

Het percentage volwassenen en ouderen dat mantelzorg verleent is vergelijkbaar met 2012 (tabel 1). Het percentage mantelzorgers van 65 jaar en ouder dat zich tamelijk zwaar belast tot overbelast voelt is gestegen van 11% in 2012 naar 19% in 2016. Bij de mantelzorgers van 19 tot en met 64 jaar wordt geen trend gezien.3

a Elke gemeente in de regio Haaglanden heeft een eigen steunpunt, als voorbeeld benoemd in de vragenlijst zijn: Den Haag Mantelzorg, Steunpunt Mantelzorg, Taskforce Mantelzorg, Jalp, Mantelzorg Midden-Delfland, Bureau Mantelzorgondersteuning, Welzijn-Rijswijk, ZoSamen, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Vitis Welzijn Mantelzorg.

Tabel 1. Percentage mantelzorgers en tamelijk zwaar tot overbelaste mantelzorgers, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2012-2016.
DH_2.6_Mantelzorgontvangen_T1.png

Relatief veel 50 tot en met 74-jarigen zijn mantelzorger

Het percentage mantelzorgers is het hoogst bij 50- tot en met 74-jarigen, bij 19- tot en met 34-jarigen en 85-plussers is het percentage het laagst (figuur 2).

Figuur 2. Percentage mantelzorgers (19 jaar en ouder), naar leeftijd. Den Haag 2016.
DH_2.6_Mantelzorgontvangen_F2.png

Ook bij andere achtergrondkenmerken worden verschillen gezien. Zo zijn meer vrouwen dan mannen mantelzorger, is het percentage mantelzorgers het hoogst bij inwoners van autochtone afkomst en het laagst bij inwoners van Turkse en overig niet-westerse afkomst (tabel 2). Hetzelfde geldt voor inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner in vergelijking met mensen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn. Ook huishoudinkomen speelt een rol; het percentage mantelzorgers is lager bij huishoudens in de laagste inkomensgroep (inkomen lager dan 16.100 euro). In de stadsdelen Loosduinen en Scheveningen wonen relatief veel mantelzorgers en in de stadsdelen Centrum en Laak relatief weinig. In wijken zonder achterstand is het percentage mantelzorgers hoger dan in wijken met achterstand.3

Tabel 2. Percentage mantelzorgers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_2.6_Mantelzorgontvangen_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Wijk
  • Huishoudinkomen

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Participatie en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). [Online]. (bezocht op 30 jun 2017); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast/mantelzorg
  2. Klerk, M. de, Boer, A. de., Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties