Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage ouderen (65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar is gevallen. Daarna wordt ingegaan op het percentage ouderen met een verhoogd valrisico. Dit valrisico is berekend aan de hand van het valverleden, mobiliteitsproblemen en de angst om te vallen. De informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Een derde van de ouderen in Den Haag is in het afgelopen jaar gevallen

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 33% van de inwoners van 65 jaar en ouder in het afgelopen jaar één of meerdere keren gevallen (figuur 1).3

Figuur 1. Percentage ouderen dat is gevallen in het afgelopen jaar. Den Haag, 2016.
DH_4.5_Vallen_F1.png

Het percentage ouderen dat in het afgelopen jaar is gevallen is vergelijkbaar met het percentage in 2012 (tabel 1).3

Figuur 1. Percentage ouderen dat is gevallen in het afgelopen jaar, naar onderzoeksjaar. Den Haag, 2012-2016.
DH_4.5_Vallen_T1.png

Het percentage ouderen dat in het afgelopen jaar is gevallen is in Den Haag lager dan in de G4-steden, maar hoger dan in Haaglanden (tabel 2).3

Tabel 2. Percentage ouderen dat is gevallen in het afgelopen jaar. Den Haag, G4 en Haaglanden, 2016.
DH_4.5_Vallen_T2.png
 • G4

Het percentage ouderen dat in het afgelopen jaar is gevallen neemt toe met de leeftijd

Het percentage ouderen dat in het afgelopen jaar is gevallen neemt in Den Haag toe met de leeftijd.3 Zo is 29% van de 65- tot en met 74-jarigen het afgelopen jaar één keer of vaker gevallen, bij 85-plussers is dat 45% (tabel 3). Bij vrouwen is het percentage hoger dan bij mannen.

Bij ouderen van Surinaamse en Marokkaanse afkomst is het percentage dat het afgelopen jaar is gevallen het hoogst. Verder geldt dat bij ouderen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn een hoger percentage het afgelopen jaar is gevallen in vergelijking met ouderen die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Relatief meer ouderen met een lage sociaaleconomische status vallen

Bij ouderen met een lage sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en/of die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar is gevallen dan bij ouderen met een hoge sociaaleconomische status en/of geen moeite hebben met rondkomen (tabel 3).3

In het stadsdeel Centrum is het percentage ouderen dat het afgelopen jaar is gevallen het hoogst. Dit percentage ligt ook hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

Tabel 3. Percentage ouderen dat is gevallen in het afgelopen jaar, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_4.5_Vallen_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Een derde van de ouderen in Den Haag heeft een verhoogd risico om te vallen

Een derde van de ouderen (65 jaar en ouder) in Den Haag heeft een verhoogd valrisico (tabel 4).3 Dit valrisico is berekend aan de hand van het valverleden, mobiliteitsproblemen en de angst om te vallen. Dit percentage ligt hoger dan in Haaglanden (27%).

Het percentage ouderen met een verhoogd valrisico neemt toe met de leeftijd

Het percentage ouderen dat een verhoogd risico heeft om te vallen neemt in Den Haag toe met de leeftijd (tabel 4).3 Zo heeft 24% van de 65- tot en met 74-jarigen een verhoogd valrisico, bij 85-plussers is dat 58%. Ook bij vrouwen is dit percentage hoger in vergelijking met mannen.

Ouderen van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst hebben een relatief hoog valrisico. Bij ouderen van overig westerse en autochtone afkomst is dit percentage juist relatief laag. Verder geldt dat bij ouderen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn een hoger percentage een verhoogd valrisico heeft in vergelijking met ouderen die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ouderen met een lage sociaaleconomische status hebben een verhoogd valrisico

Bij ouderen met een lage sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en/of die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage een verhoogd valrisico dan bij ouderen met een hoge sociaaleconomische status en/of die geen moeite hebben met rondkomen (tabel 4).3

In de stadsdelen Centrum en Laak is het percentage ouderen dat een verhoogd risico heeft om te vallen het hoogst, in Segbroek, Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg het laagst. Het percentage ouderen met een verhoogd valrisico ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

Tabel 4. Percentage ouderen met verhoogd valrisico, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_4.5_Vallen_T4.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

 

 1. Veiligheid NL. Tijdige valrisicoscreening bij ouderen kan druk op SEH verlagen. [Online]. (bezocht op 24 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.veiligheid.nl/organisatie/actueel/nieuws/tijdige-valrisicoscreening-bij-ouderen-kan-druk-op-spoedeisende-hulp-verlagen.
 2. Loket Gezond Leven. Cijfers en feiten valpreventie ouderen. [Online]. (bezocht op 24 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/valpreventie/cijfers-en-feiten-valpreventie.
 3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties