Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het aantal gemelde personen met tuberculose en kenmerken van deze groep in de periode 2012-2017. De gegevens zijn afkomstig van de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Haaglanden.3

Alle leeftijden

Per jaar tussen de 55 en 85 nieuwe tuberculosepatiënten in Den Haag

In Den Haag schommelde het aantal nieuwe tuberculosepatiënten in de afgelopen zes jaar tussen de 56 en 83 per jaar (figuur 1). Dit komt neer op ongeveer 11-16 gevallen van tuberculose per 100.000 personen per jaar en is daarmee twee tot drie maal zo hoog als de landelijke cijfers (rond de 5 gevallen per 100.000 personen per jaar). Het is vergelijkbaar met de cijfers in Amsterdam en Rotterdam. Ruim een kwart van de Nederlandse tuberculosepatiënten (29% in 2016) woont in de vier grote steden.2,4,5 Sinds de jaren negentig is er landelijk en in Den Haag sprake van een daling van het aantal nieuwe tuberculosepatiënten. De stijging in 2015 en 2016 is veroorzaakt door een toegenomen instroom van migranten uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Bij de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Haaglanden was over de jaren 2012-2017 72% van de nieuwe patiënten afkomstig uit Den Haag, 27% uit één van de acht gemeenten in de regio Zuid-Holland West en 2% was elders woonachtig.3

Figuur 1. Aantal nieuw gemelde Haagse patiënten met tuberculose, naar jaar van melding. Den Haag, 2012-2017.
DH_4.3_Tuberculose_F.png

Tuberculose komt vooral voor bij inwoners van niet-Nederlands afkomst

Tuberculose komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen (2012-2017: 59% versus 41%), dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. De meeste patiënten zijn tussen de 15 en 65 jaar (81%), 4% is onder de 15 jaar en 16% ouder dan 65 jaar (periode 2012-2017). Dit is vergelijkbaar met landelijk.5 

Tuberculose komt vooral voor bij inwoners van niet-Nederlandse afkomst. In Den Haag was in de periode 2012-2017 91% van de patiënten van niet-Nederlandse afkomst. Het betrof vooral inwoners van Marokkaanse, Surinaamse of Somalische afkomst, maar ook relatief veel van Eritrese of Ethiopische afkomst (gezien het aantal Haagse inwoners uit Eritrea/Ethiopië) (figuur 2). Landelijk was in 2016 75% van de nieuwe tuberculosepatiënten van niet-Nederlandse afkomst waarbij de grootste groepen uit Eritrea/Ethiopië, Somalië en Marokko afkomstig waren.2,5

 

Figuur 2. Aantal nieuw gemelde Haagse patiënten met tuberculose, naar etnische afkomst*. Den Haag, 2012-2017.
DH_4.3_Tuberculose_F2.png

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tuberculose [Online]. (bezocht op 16 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tuberculose
  2. KNCV Tuberculosefonds. Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Handboek Tuberculose 2017; beschikbaar op URL: https://www.kncvtbc.org/kb/handboek-tuberculose-nederland/
  3. GGD Haaglanden, afdeling Tuberculosebestrijding. Klik hier voor meer informatie over deze afdeling: https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/infectiebestrijding-en-hygiene/tuberculosebestrijding.htm
  4. TBC-ONLINE, Tuberculose, KNCV (bezocht op 18 feb 2018); Beschikbaar op URL: http://www.tbc-online.nl/
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Tuberculose in Nederland 2016, Surveillancerapport. Bilthoven, 2017.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties