Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners dat een chronische ziekte of aandoening heeft. In de Gezondheidsenquête 2016 is gevraagd of inwoners van 19 jaar en ouder één of meer langdurige ziekten of aandoeningen hebben. Aan jongeren (12 tot en met 18 jaar) is in de Jongerenenquête 2015 gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden in behandeling waren bij een zorgverlener en/of medicijnen voorgeschreven door een arts gebruikten voor een chronische aandoening.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Vier op de tien inwoners van Den Haag hebben een langdurige ziekte of aandoening

In de Gezondheidsenquête 2016 geeft 38% van inwoners van Den Haag aan dat ze één of meer langdurige ziekten of aandoeningen hebben (figuur 1).4 Het betreft hier ziekten of aandoeningen die (naar verwachting) zes maanden of langer duren. Bij 65-plussers ligt dit percentage hoger.

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft, naar leeftijd. Den Haag 2016.
DH_4.2_Chronisch_F1.png

In Den Haag is een hoger percentage inwoners dat te maken heeft met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen dan in de G4-steden, Haaglanden en Nederland (tabel 1).4

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_4.2_Chronisch_T1.png
 • G4

Relatief veel inwoners met Surinaamse afkomst hebben chronische ziekten

Het percentage inwoners van Den Haag dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft, neemt toe met de leeftijd (tabel 2).4 Zo heeft 24% van de 19 tot en met 34-jarigen in Den Haag een langdurige ziekte of aandoening, bij 85-plussers is dat 58%.

Relatief veel inwoners van Surinaamse afkomst hebben één of meer chronische ziekten of aandoeningen (54%). Bij inwoners van overige westerse afkomst is dit verhoudingsgewijs juist minder (32%). Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is het percentage met een langdurige ziekte of aandoening hoger dan bij gehuwden en samenwonenden.

Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben chronische ziekten

Voor inwoners met een laag sociaal economische status (lager opleidingsniveau of een lager inkomen) geldt dat een groter percentage langdurige ziekten of aandoeningen heeft (tabel 2). Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die dat niet hebben. Het percentage inwoners met chronische ziekten of aandoeningen, ligt hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat één of meer langdurige ziekten of aandoeningen heeft, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_4.2_Chronisch_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Naast de algemene vraag naar langdurige ziekten of aandoeningen zijn aan de inwoners ook zeven specifieke ziekten en aandoeningen voorgelegd, met de vraag of ze deze nu hebben of in de afgelopen 12 maanden hebben gehad en al dan niet is vastgesteld door een arts.4 Het betreft hier (een aantal vormen van) hart- en vaatziekten, longziekten, kanker en diabetes (suikerziekte). Hieruit blijkt dat 18% van de inwoners van Den Haag een hoge bloeddruk heeft. Dit betekent dat in Den Haag ongeveer 73 duizend volwassenen en ouderen een hoge bloeddruk hebben. Acht procent heeft diabetes (suikerziekte) en een even groot percentage heeft astma. Dit zijn grofweg 32 duizend volwassenen en ouderen in Den Haag met suikerziekte en een vergelijkbaar aantal met astma. De andere ziekten of aandoeningen worden minder genoemd (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat nu of in de afgelopen 12 maanden een ziekte of aandoening heeft (gehad).a Den Haag 2016.
DH_4.2_Chronisch_F2.png

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

In de Jongerenenquête 2015 is gevraagd of jongeren in de afgelopen 12 maanden in behandeling waren bij een zorgverlener en/of medicijnen gebruikten die zijn voorgeschreven door een arts voor een chronische aandoening (astma, vermoeidheid, suikerziekte, eczeem, migraine, ADHD of depressie).5 Hieruit blijkt dat 6% van de jongeren in behandeling was of medicijnen gebruikte voor één van de genoemde chronische aandoeningen. Dit percentage is vergelijkbaar met Haaglanden (tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in behandeling is bij een zorgverlener of medicijnen gebruikt voor een langdurige ziekte of aandoening, naar achtergrondkenmerken. Den Haag en Haaglanden, 2015.
DH_4.2_Chronisch_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Lichamelijke en Psychosociale Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

 1. Heijmans M, Spreeuwenberg P, Rijken M. Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken. Utrecht: Nivel; 2010.
 2. Rijken PM, Spreeuwenberg P. Patiëntenpanel Chronisch Zieken: kerngegevens zorg. Utrecht: Nivel; 2003.
 3. Wijga AH, Scholtens S, van Oeffelen AAM, Beckers M. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Klachten en kwalen bij kinderen in Nederland: Omvang en gevolgen geïnventariseerd [Online]. 2010 (bezocht op 21 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/januari/Klachten_en_kwalen_bij_kinderen_in_Nederland_Omvang_en_gevolgen_geinventariseerd?sp=cml2bXE9ZmFsc2U7c2VhcmNoYmFzZT02MDA1MDtyaXZtcT1mYWxzZTs=&pagenr=6006
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 5. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties