Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners in Den Haag dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit en dat minstens vijf dagen per week ontbijt. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een derde van de inwoners van Den Haag voldoet aan richtlijn groente

Uit de Gezondheidsenquête 2016 blijkt dat 34% van de inwoners van Den Haag minimaal 250 gram groente of rauwkost per dag eet, en daarmee voldoet aan de richtlijn groente.4 Bijna de helft (45%) eet minimaal 200 gram fruit per dag en voldoet daarmee aan de richtlijn fruit. Acht op de tien inwoners van Den Haag ontbijt minimaal vijf dagen per week (tabel 1).

Het percentage inwoners dat voldoet aan de richtlijnen voor groente en fruit is in Den Haag hoger dan in Haaglanden. Het percentage inwoners dat tenminste vijf dagen per week ontbijt in Den Haag is lager dan in Haaglanden en de G4-steden.

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_8.1_Voeding_T1.png
 • G4

Vrouwen hebben een gezonder voedingspatroon dan mannen

Vrouwen hebben over het algemeen een gezonder voedingspatroon dan mannen, dit geldt voor groente, fruit én ontbijt (tabel 2).4 Dit speelt ook onder inwoners die geen moeite hebben met rondkomen in vergelijking met inwoners die hier wel moeite mee hebben. 

Ook zijn er relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder die voldoen aan de richtlijn voor fruit en minstens vijf dagen per week ontbijten. Voor de richtlijn groente is bij de inwoners van 65 jaar en ouder juist een relatief laag percentage dat hieraan voldoet.

Bij inwoners van autochtone afkomst voldoet lager percentage aan de richtlijnen voor groente en fruit

Bij inwoners van autochtone afkomst is het percentage dat aan de richtlijnen voor groente en fruit voldoet lager dan bij inwoners met een andere afkomst. Wel ontbijten relatief veel inwoners van autochtone afkomst minimaal vijf keer per week.

Bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen, ontbijt een hoger percentage minstens vijf keer per week en voldoet een hoger percentage aan de richtlijn voor fruit dan bij inwoners die ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. Een lager percentage inwoners met een laag opleidingsniveau ontbijt minstens vijf keer per week en voldoet aan de richtlijn voor groente dan inwoners met een hoog opleidingsniveau.

In het stadsdeel Haagse Hout is het percentage inwoners dat minimaal vijf keer per week ontbijt het hoogst, in Laak het laagst. Ook ligt dit percentage hoger in wijken zonder achterstand dan in wijken met achterstand.

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de richtlijn voor groente en fruit en minstens 5 dagen per week ontbijt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.1_Voeding_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Wijk

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Vier op de tien jongeren (3-vmbo) eten dagelijks groente

Van de Haagse jongeren eet 40% elke dag groente, in Haaglanden is dit 36% (Tabel 1).4
Van de jongens eet 35% elke dag groente, voor meisjes is dit 45%. Op het vmbo-overig eet 35% van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 44%. Van de jongeren die wonen in een wijk met achterstand eet 39% elke dag groente, voor jongeren die wonen in een wijk zonder achterstand is dit percentage 40% (Figuur 1). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 2.

Tabel 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Den Haag, Zuid Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Voeding_T1.jpg

Ongeveer een derde van de jongeren (3-vmbo) eet elke dag fruit

In Den Haag eet 31% van de jongeren elke dag fruit, in Haaglanden is dit 28% (Tabel 1). Drie op de tien jongens (29%) en meisjes (31%) eet elke dag fruit. Op het vmbo-overig eet 29% van de jongeren dagelijks fruit, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 32%. Ongeveer een derde van de jongeren die wonen in een wijk met achterstand eet elke dag fruit (31%), voor jongeren die wonen in een wijk zonder achterstand is dit percentage 30% (Figuur 1). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 2.

Figuur 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Voeding_F1.jpg

Ruim zes op de tien jongeren (3-vmbo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Een meerderheid van de jongeren (64%) in Den Haag ontbijt minstens 5 dagen per week, in Haaglanden 70% van de jongeren (Tabel 1). Zeven op de tien jongens (70%) en zes op de tien meisjes (58%) ontbijten minstens 5 dagen per week. Op het vmbo-overig ontbijt 61% van de jongeren minstens 5 dagen per week, onder jongeren op het vmbo-tl is dit 67%. Van de jongeren in wijken met achterstand ontbijt 61% minstens 5 dagen per week, voor jongeren uit wijken zonder achterstand is dit percentage 66% (Figuur 1). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 2.

Tabel 2. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt naar afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Voeding_T2.jpg

HAVO/VWO

Meer dan de helft van de jongeren (4-havo/vwo) eet dagelijks groente

Van de Haagse jongeren eet 58% elke dag groente, in Haaglanden is dit 53% (Tabel 3).4
Van de jongens eet 54% elke dag groente, voor meisjes is dit 62%. Op de havo eet de helft (52%) van de jongeren dagelijks groente, onder jongeren op het vwo is dit 65%. Van de jongeren die wonen in een wijk met achterstand eet 47% elke dag groente, voor jongeren die wonen in een wijk zonder achterstand is dit percentage 61% (Figuur 2). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 4.

Tabel 3. Percentage jongeren (4-havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Voeding_T3.jpg

Ruim een derde van de jongeren (4-havo/vwo) eet elke dag fruit

In Den Haag eet 36% van de jongeren elke dag fruit, in Haaglanden is dit ook 36% (Tabel 3). Drie op de tien jongens (30%) en vier op de tien meisjes (42%) eten elke dag fruit. Op de havo en op het vwo eten respectievelijk 31% en 41% van de jongeren dagelijks fruit. Drie op de tien jongeren (29%) in wijken met achterstand eten elke dag fruit, onder jongeren in wijken zonder achterstand is dit percentage 38% (Figuur 2). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 4.

Figuur 2. Percentage jongeren (4-havo/vwo leerlingen) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Voeding_F2.jpg

Acht op de tien jongeren (4-havo/vwo) ontbijten minstens 5 dagen per week

Een ruime meerderheid van de jongeren (80%) in Den Haag ontbijt minstens 5 dagen per week, in Haaglanden is dit 83% (Tabel 3). Van de jongens ontbijt 82% minstens 5 dagen per week, voor meisjes is dit 78%. Op de havo ontbijt 75% van de jongeren minstens 5 dagen per week, op het vwo is dit 85%. Van de jongeren in wijken met achterstand ontbijt 66% minstens 5 dagen per week, voor jongeren in wijken zonder achterstand is dit 83% (Figuur 2). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 4.

Tabel 4. Percentage jongeren (4-havo/vwo) dat dagelijks groente of fruit eet en minstens 5 dagen per week ontbijt naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Voeding_T4.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Eerlijk over eten [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/cafeine.aspx
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen goede voeding 2015. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf.
 2. Roos S, Meer IM van der. Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp. Een goede start van de dag. Epidemiologisch Bulletin 2016; 51(3): 26-32.
 3. Richtlijnen Schijf van Vijf. [Online]. (bezocht op 5 okt 2017); Beschikbaar op URL: http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Schijf%20van%20Vijf/Voedingscentrum%20Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.K
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties