Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Jongerenpeiling 2019 de ervaringen van jongeren in Den Haag met seksualiteit, condoomgebruik en anticonceptie.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén op de tien jongeren (3 vmbo) heeft ooit geslachtsgemeenschap gehad

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) heeft 10% geslachtsgemeenschap gehad, wat gelijk is aan het percentage in regio Haaglanden (Tabel 1).2 Van de jongens heeft 12% geslachtsgemeenschap gehad, bij meisjes is dit 8%. Op het vmbo-tl heeft 8% van de jongeren geslachtsgemeenschap gehad, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 13%. Van de jongeren uit wijken met achterstand heeft 8% geslachtsgemeenschap gehad, bij jongeren uit wijken zonder achterstand is dit 12% (Figuur 1). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 2.

De helft van de jongeren (3 vmbo) die geslachtsgemeenschap hebben gehad, gebruikte niet altijd een condoom

Van de Haagse jongeren die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad, heeft 50% niet altijd een condoom gebruikt. In regio Haaglanden is dit 52% (Tabel 1). Ruim vier op de tien jongens (43%) en ruim zes op de tien meisjes (63%) gebruikten niet altijd een condoom. Op het vmbo-tl gebruikt 51% van de jongeren niet altijd een condoom, onder jongeren op het vmbo-overig is dit 50%. Van de jongeren uit wijken met achterstand die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad gebruikte iets minder dan de helft (45%) niet altijd een condoom, voor jongeren uit wijken zonder achterstand is dit percentage 53% (Figuur 1). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 2.

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat geslachtsgemeenschap heeft gehad en dat niet altijd een condoom gebruikte. Den Haag, Zuid Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_T1.jpg
Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat geslachtsgemeenschap heeft gehad en dat niet altijd een condoom gebruikte, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_F1.jpg
Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat geslachtsgemeenschap heeft gehad en dat niet altijd een condoom gebruikte. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_T2.jpg

Dat jongeren niet altijd een condoom gebruiken, kan diverse redenen hebben (Tabel 3). De drie meest genoemde redenen om geen condooms te gebruiken zijn het gebruik van de pil of een ander voorbehoedsmiddel (40%), het niet bij zich hebben van condooms (34%) en het vertrouwen in elkaar (26%). 

Tabel 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat geen condoom gebruikte, naar reden. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_T3.jpg

HAVO/VWO

Eén op de acht jongeren (4 havo/vwo) heeft ooit geslachtsgemeenschap gehad

Van de Haagse jongeren (4 havo/vwo) heeft 12% ooit geslachtsgemeenschap gehad, in regio Haaglanden is dit percentage 11% (Tabel 4).2 Van de jongens heeft 13% geslachtsgemeenschap gehad, bij meisjes is dit 11%. In 4 havo heeft 16% van de jongeren geslachtsgemeenschap gehad, onder jongeren op het vwo is dit 8%. Van de jongeren uit wijken met achterstand heeft 7% geslachtsgemeenschap gehad, bij jongeren uit wijken zonder achterstand is dit percentage 13% (Figuur 2). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 4.

Ruim de helft van de jongeren (4 havo/vwo) die ooit geslachtsgemeenschap heeft gehad, gebruikte niet altijd een condoom

In Den Haag heeft 52% van de jongeren die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad, niet altijd een condoom gebruikt, in de regio Haaglanden is dit 58% (Tabel 4). Bijna vijf op de tien jongens (46%) en ongeveer zes op de tien meisjes (59%) heeft niet altijd een condoom gebruikt. Op de havo gebruikte 53% van de jongeren niet altijd een condoom, onder jongeren op het vwo is dit 48%. Van de jongeren uit wijken met achterstand gebruikte de helft niet altijd een condoom, bij jongeren uit wijken zonder achterstand is dit 52% (Figuur 2). De percentages uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 5.

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat geslachtsgemeenschap heeft gehad en dat niet altijd een condoom gebruikte. Den Haag, Zuid Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_T4.jpg
Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat geslachtsgemeenschap heeft gehad en dat niet altijd een condoom gebruikte, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_F2.jpg
Tabel 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat geslachtsgemeenschap heeft gehad en niet altijd een condoom gebruikte. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_T5.jpg

Dat jongeren niet altijd een condoom gebruiken, kan diverse redenen hebben (Tabel 6). De drie meest genoemde redenen zijn het gebruik van de pil of een ander voorbehoedsmiddel (49%), het hebben van vaste verkering (28%) en het niet bij zich hebben van condooms (23%).

Tabel 6. Percentage jongeren (leerlingen 4 havo/vwo) dat geen condoom gebruikte, naar reden. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Seksueelrisicogedrag_T6.jpg
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Seksueel risicogedrag; cijfers en context [Online]. (bezocht op 16 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/seksueel-risicogedrag/cijfers-context/huidige-situatie
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties