Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het cannabisgebruik bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en het soft- en harddrugsgebruik bij jongeren (12 tot en met 18 jaar). Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 en de Jongerenenquête 2015. In de Jongerenenquête 2015 is gevraagd naar het gebruik van softdrugs (cannabis, wiet) en harddrugs zoals XTC, cocaïne, paddo’s, amfetamine, LSD, GHB, lachgas en/of heroïne. Tot slot wordt het drugsgebruik van uitgaande jongvolwassenen (18 tot en met 35 jaar) in Den Haag beschreven. Deze informatie is gebaseerd op het Haags Uitgaansonderzoek 2017.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Een derde van de inwoners van Den Haag heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 31% van de inwoners van Den Haag (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 11% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer zeven op de tien inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Den Haag 2016.
DH_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 gestegen ten opzichte van 2009 en 2012 (figuur 2).5

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Den Haag 2009-2016.
DH_8.2_Drugs_F2.png

In Den Haag is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in de G4-steden, maar hoger dan in Haaglanden (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Den Haag, G4 en Haaglanden, 2016.
DH_8.2_Drugs_T1.png
 • G4

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Den Haag neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 19% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 5%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Bij inwoners van Turkse afkomst is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt relatief laag ten opzichte van inwoners van een andere etnische afkomst.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook voor inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau in vergelijking met inwoners met een laag opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Wijk
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Bijna een op de tien jongeren in Den Haag heeft ooit softdrugs gebruikt

Van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Den Haag gebruikte 8% ooit softdrugs (cannabis of wiet).7 Dit is in Haaglanden 10%. Van de jongeren in wijken zonder achterstand heeft 11% ooit softdrugs gebruikt tegenover 4% van de jongeren in wijken met achterstand. Het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken softdrugs heeft gebruikt is zowel in Den Haag als Haaglanden 4% (tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen vier weken softdrugs (cannabis, wiet) heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag en Haaglanden, 2015.
DH_8.2_Drugs_T3.png
 • Etnische afkomst
 • Wijk

Drie procent van de jongeren in Den Haag heeft ooit harddrugs gebruikt

In Den Haag heeft 3% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) ooit harddrugs gebruikt (3% van de jongens en 2% van de meisjes).7 Onder harddrugs wordt verstaan: (XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB, lachgas en heroïne). Van de 17- tot en met 18-jarige jongeren heeft 9% ooit harddrugs gebruikt. Eén procent van de jongeren heeft recent (in de afgelopen vier weken) harddrugs gebruikt. Bij de 17- en 18-jarigen is dit percentage 3%.

Uitgaande jongeren en jongvolwassenen (15 tot en met 35 jaar)

Voor veel jongvolwassenen hoort XTC bij uitgaan

Na alcohol is cannabis het door uitgaande jongvolwassenen in Den Haag meest gebruikte genotmiddel.8 Eenenzeventig procent heeft ooit cannabis gebruikt. Cannabis hoort bij het uitgaan, maar maakt ook deel uit van het dagelijks leven. De helft (49%) geeft aan ooit XTC te hebben gebruikt, een genotmiddel dat voor veel jongeren en jongvolwassenen onlosmakelijk verbonden is met uitgaan. Drie op de tien (30%) heeft ooit cocaïne gebruikt. Cocaïne wordt vaak gecombineerd met alcohol. Cocaïne geeft energie, en is een effectief genotmiddel om lang door te kunnen gaan met feesten. Amfetamine (speed) wordt gebruikt door een kwart van de uitgaanders (25%) en wel door specifieke groepen uitgaanders. Tot slot geeft 56% aan ooit lachgas te hebben gebruikt, meestal op feesten thuis, after party’s of wanneer het maar voorhanden is.

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
 7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
 8. Dijk AP van, Keetman M, Hastan P. HUO 2017. Een onderzoek naar uitgaansgedrag van jongeren uit Den Haag de regio Haaglanden. Den Haag: GGD Haaglanden; 2018 [in press].
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties