Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het drugsgebruik van inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019. In de vragenlijsten voor de Jongerenpeiling is gevraagd naar softdrugs (cannabis, wiet) gebruik en harddrugs zoals XTC, cocaïne, amfetamine, LSD, GHB en Heroïne. Het gebruik van lachgas werd niet consequent uitgevraagd, waardoor er geen cijfers over het gebruik van lachgas worden gepresenteerd.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Een derde van de inwoners van Den Haag heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 31% van de inwoners van Den Haag (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 11% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer zeven op de tien inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Den Haag 2016.
DH_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 gestegen ten opzichte van 2009 en 2012 (figuur 2).5

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Den Haag 2009-2016.
DH_8.2_Drugs_F2.png

In Den Haag is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in de G4-steden, maar hoger dan in Haaglanden (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Den Haag, G4 en Haaglanden, 2016.
DH_8.2_Drugs_T1.png
 • G4

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Den Haag neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 19% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 5%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Bij inwoners van Turkse afkomst is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt relatief laag ten opzichte van inwoners van een andere etnische afkomst.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook voor inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau in vergelijking met inwoners met een laag opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag 2016.
DH_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Wijk
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Softdrugs

Eén op de vijftien Haagse jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt, 3% gebruikte het recent.

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 7% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 3% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In Haaglanden was dit respectievelijk 8% en 4% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T1.jpg

Van de jongens gebruikte 8% ooit wiet of hasj, 3% gebruikte het recent . Bij meisjes gaat het om respectievelijk 5% en 4%. Van jongeren op het vmbo-tl gebruikte 7% en van jongeren op het vmbo overig gebruikte 6% ooit wiet of hasj. Van jongeren op het vmbo-tl gebruikte 4% en van jongeren op het vmbo overig gebruikte 3% recent wiet of hasj. Van jongeren wonend in een wijk met achterstand gebruikte 5% ooit en 3% recent hasj of wiet. Bij jongeren die in een wijk zonder achterstand wonen was dit respectievelijk 8% en 4%. (Figuur 1). Ervaring met wiet en hasj onder jongeren (3 vmbo) is in Tabel 2 uitgesplitst naar etnische afkomst.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_F1.jpg
 • Wijk
Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T2.jpg
 • Etnische afkomst

Harddrugs

Eén procent van de Haagse jongeren (3 vmbo-leerlingen) gebruikte ooit harddrugs

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 1,3% aan ooit harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne - te hebben gebruikt. In Haaglanden was dit 1,2% en heeft 0,4% van de jongeren recent harddrugs gebruikt (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) harddrugs heeft gebruikt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T3.jpg

Van de jongens heeft 1,2% ooit harddrugs gebruikt, bij de meisjes is dit 1,4% (Figuur 2). Voor jongeren op het vmbo-tl en voor jongeren uit wijken zonder achterstand zijn deze percentages respectievelijk 1,5% en 1,8%.
De aantallen jongeren op het vmbo-overig en in wijken zonder achterstand die ooit harddrugs hebben gebruikt zijn te klein (in verband met privacy) om daarover resultaten te kunnen presenteren. Dit geldt eveneens voor alle uitsplitsingen ten aanzien van recent harddrugs gebruik. Ooit en recent harddrugs gebruik onder jongeren (3vmbo) uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 4.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit harddrugs heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_F2.jpg
Tabel 4. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) harddrugs heeft gebruikt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T4.jpg

HAVO/VWO

Sofdrugs

Eén op de zes Haagse jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt, één op de twaalf gebruikte het recent.

Van de Haagse jongeren (4 havo/vwo) geeft 17% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 8% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer. 4 In Haaglanden waren deze percentages respectievelijk 13% en 6% (Tabel 5).

Tabel 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T5.jpg

Van de jongens gebruikte 20% ooit wiet of hasj, 10% gebruikte het recent. Bij meisjes gaat het om respectievelijk 15% en 7%. Zowel 17% van de jongeren op de havo als op het vwo gebruikte ooit wiet of hasj. Van jongeren op de havo heeft 7% recent wiet of hasj gebruikt en 9% van jongeren op het vwo. Van jongeren uit wijken met achterstand gebruikte 7% ooit en 3% recent hasj of wiet. Bij jongeren in wijken zonder achterstand was dit respectievelijk 19% en 9%. (figuur 3). Ooit en recent gebruik van wiet en hasj onder jongeren (4 havo/vwo) zijn in tabel 6 uitgesplitst naar etnische afkomst.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_F3.jpg
 • Wijk
Tabel 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T6.jpg
 • Etnische afkomst

Harddrugs

Eén procent van de Haagse jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit harddrugs gebruikt

Van de Haagse jongeren (3 vmbo) geeft 1,4% aan ooit harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne - te hebben gebruikt. In Haaglanden is dit percentage 1,1% en heeft 0,3% van de jongeren recent harddrugs gebruikt (Tabel 7).

Tabel 7. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T7.jpg

Van zowel de jongens als de meisjes heeft 1,4% ooit harddrugs gebruikt. Voor jongeren op de havo en op het vwo zijn deze percentages respectievelijk 1,5%  en 1,3%. In wijken zonder achterstand heeft 1,6% van de jongeren ooit drugs gebruikt. Vanwege te kleine aantallen (privacy) is het niet mogelijk resultaten te presenteren van het percentage jongeren dat recent harddrugs heeft gebruikt uitgesplitst naar geslacht, opleidingsniveau en wijken met en zonder achterstand. In wijken met achterstand heeft geen van de jongeren recent harddrugs gebruikt. Ooit en recent harddrugs gebruik onder jongeren (4 havo/vwo) uitgesplitst naar etnische afkomst staan in Tabel 8.

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit harddrugs heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_F4.jpg
Tabel 8. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt, naar etnische afkomst. Den Haag, schooljaar 2018/2019.
DH_Drugsgebruik_T8.jpg

Uitgaande jongeren en jongvolwassenen (15 tot en met 35 jaar)

Voor veel jongvolwassenen hoort XTC bij uitgaan

Na alcohol is cannabis het door uitgaande jongvolwassenen in Den Haag meest gebruikte genotmiddel.8 Eenenzeventig procent heeft ooit cannabis gebruikt. Cannabis hoort bij het uitgaan, maar maakt ook deel uit van het dagelijks leven. De helft (49%) geeft aan ooit XTC te hebben gebruikt, een genotmiddel dat voor veel jongeren en jongvolwassenen onlosmakelijk verbonden is met uitgaan. Drie op de tien (30%) heeft ooit cocaïne gebruikt. Cocaïne wordt vaak gecombineerd met alcohol. Cocaïne geeft energie, en is een effectief genotmiddel om lang door te kunnen gaan met feesten. Amfetamine (speed) wordt gebruikt door een kwart van de uitgaanders (25%) en wel door specifieke groepen uitgaanders. Tot slot geeft 56% aan ooit lachgas te hebben gebruikt, meestal op feesten thuis, after party’s of wanneer het maar voorhanden is.

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Nederlandse opiumwet [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-07-19]
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
 3. RIVM: Volksgezondheidenzorg.info: Gevolgen van gebruik harddrugs [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-gevolgen-van-gebruik-harddrugs
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties