Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft het voorkomen van vocht en schimmel in de woon- en slaapkamer van de inwoners van Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een op de zeven inwoners van Den Haag heeft last van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer

Veertien procent van de inwoners van Den Haag (19 jaar en ouder) heeft in de afgelopen 12 maanden last gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer. Van de inwoners had 8% last van vocht of schimmel in de woonkamer en 11% in de slaapkamer.

Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer is in Den Haag hoger dan in Haaglanden (14 tegenover 10%).3

Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer is voor zowel 19- t/m 64-jarigen als 65-plussers in 2016 vergelijkbaar met dat in 2012 (tabel 1).3

Tabel 1. Percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Den Haag, 2012-2016.
DH_9.2_Vocht_T1.png

Het percentage inwoners dat last had van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer is hoger in wijken met achterstand dan in wijken zonder achterstand

De stadsdelen Escamp, Segbroek en Centrum (17%) hebben de hoogste percentages inwoners die in de afgelopen 12 maanden last hebben gehad van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer; Leidschenveen-Ypenburg (4%) en Loosduinen (6%) de laagste percentages. In wijken met achterstand had 18% last van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer tegenover 11% in wijken zonder achterstand (tabel 2).3

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, 2016.
DH_9.2_Vocht_T2.png
  • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Leefomgeving en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Jongeneel WP, van Balen EC, Koudijs EA, Staatsen BAM, Houweling DA. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen en beleid op een rij. RIVM rapport 630789003/2009. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2009.
  2. GGD-richtlijn medische milieukunde. Schimmel- en vochtproblemen in woningen. RIVM Rapport 609300022/2012. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2012.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties