Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft wat de grootste bron is van luchtvervuiling in Den Haag en hoeveel gevoelige bestemmingen er in Den Haag dichtbij drukke wegen liggen. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Alle leeftijden

Wegverkeer is de grootste bron van luchtvervuiling in Den Haag

De grootste bron van luchtvervuiling in Den Haag is het wegverkeer.4 Berekeningen en metingen laten zien dat de luchtkwaliteit in Den Haag steeds beter wordt. Volgens het gebruikte rekenmodel voldoet de luchtkwaliteit in Den Haag aan de Europese normen. De concentraties stikstofdioxide zijn nog hoog langs de drukste wegen, maar zullen naar verwachting de komende jaren nog verder dalen. De concentraties voor fijnstof zijn en blijven onder de Europese normen.5 Ook bij concentraties onder de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof treden echter nog aanzienlijke gezondheidseffecten op. Het Haagse beleid is dan ook gericht op het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.

De hoogste concentraties fijnstof vind je met name langs drukke wegen. In Den Haag zijn dit de snelwegen, de wegen van de centrumring en de grotere verbindingswegen door de stad.6

Ongeveer honderd gevoelige bestemmingen in Den Haag

In Den Haag liggen ongeveer honderd locaties waar kwetsbare groepen verblijven, zoals scholen, kinderdagverblijven en verpleeg- en verzorgingshuizen, binnen een afstand van 300 meter van een snelweg of 50 meter van een drukke stadsweg (meer dan 10.000 motorvoertuigen per dag).7,8

 

  1. Planbureau voor de Leefomgeving. Wat zijn de gezondheideffecten van fijnstof? [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gezondheidseffecten-van-fijn-stof-0
  2. Maas R, Fischer P, Wesseling J, Houthuijs D, Cassee F. Luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Bilthoven: RIVM, april 2015.
  3. Planbureau voor de Leefomgeving. Wat zijn de gezondheideffecten van stikstofdioxide? [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gezondheidseffecten-van-stikstofdioxide
  4. GGD Haaglanden. [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/luchtvervuiling-en-gezondheid.htm
  5. Gemeente Den Haag en RIVM. Meten Haagse luchtkwaliteit. [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/meten-haagse-luchtkwaliteit.htm
  6. Monitoring NSL [Online]. 2018 (bezocht op 27 mrt 2018). Beschikbaar op URL: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/.
  7. Gemeente Den Haag. Samen werken aan schone lucht. Actieplan Den Haag 2015-2018. Den Haag, juni 2015.
  8. Gemeente Den Haag. GGD advies. Luchtkwaliteit en bijzondere bestemmingen. GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving, oktober 2014.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties