Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de mate waarin inwoners in Den Haag groen in de buurt belangrijk vinden en vinden dat er (on)voldoende groen is in de buurt. De informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en het Stadspanel Den Haag (16 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen

Een ruime meerderheid van de inwoners vindt groen belangrijk

In Den Haag vindt 91% van de inwoners groen in de buurt belangrijk.2 Bijna zeven op de tien inwoners (68%) vinden dat er voldoende groen aanwezig in de buurt en ongeveer één op de vijf (18%) van de inwoners vindt dat er onvoldoende groen aanwezig is in de buurt.

15% van de inwoners vindt groen in de buurt belangrijk maar vindt tegelijkertijd dat er onvoldoende groen in de buurt aanwezig is. Dit zijn naar schatting bijna 60.000 inwoners.2 Dit percentage is hoger dan dat in Haaglanden (12%) (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen in de buurt belangrijk vindt en/of vindt dat er (on)voldoende groen aanwezig is in de buurt. Den Haag en Haaglanden, 2016.
DH_9.2_Groen_T1

Volgens het Stadspanel 2015 vindt 96% van de Haagse inwoners kleinere stukken wijk- en buurtgroen zeer belangrijk en vindt ruim driekwart (77%) van de inwoners dat er (ruim) voldoende groen is in Den Haag.3

Percentage inwoners dat ontevreden is over groen in de buurt is afgenomen

Het percentage inwoners van 19 t/m 64 jaar dat groen belangrijk vindt, is in 2016 ongeveer gelijk aan het percentage in 2012; voor het percentage 65-plussers geldt hetzelfde. Het percentage inwoners dat vindt dat er onvoldoende groen in zijn/haar buurt is, is zowel onder 19- t/m 64-jarigen als onder 65-plussers in 2016 afgenomen ten opzichte van 2012. Hetzelfde geldt voor het percentage inwoners dat groen belangrijk vindt én vindt dat er onvoldoende groen in de buurt is (Tabel 2).2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen in de buurt belangrijk vindt en het percentage dat (tegelijkertijd) vindt dat er onvoldoende groen aanwezig is in de buurt, naar leeftijd. Den Haag, 2012 en 2016.
DH_9.2_Groen_T2

Vooral jongere inwoners vinden groen belangrijk maar vinden ook dat er onvoldoende groen in de buurt is

Tabel 3 presenteert het percentage inwoners dat groen in de buurt belangrijk vindt en tegelijkertijd vindt dat er onvoldoende groen in de buurt is naar achtergrondkenmerken. Het percentage inwoners dat groen belangrijk vindt én vindt dat er onvoldoende groen in de buurt is, neemt af met de leeftijd: twee op de tien (21%) 19- t/m 34-jarige inwoners vinden groen belangrijk én dat er onvoldoende groen in hun buurt is tegenover 2% van de inwoners van 85 jaar en ouder.2

Vooral inwoners met een hogere sociaaleconomische status vinden groen in de buurt belangrijk maar vinden ook dat er onvoldoende groen is in de buurt

Onder inwoners met een hoger opleidingsniveau vindt een hoger percentage (17%) groen in de buurt belangrijk én dat er onvoldoende groen is in de buurt dan onder inwoners met een lage opleiding (12%). Daarnaast vindt onder inwoners die moeite hebben met rondkomen een hoger percentage groen belangrijk én dat er onvoldoende groen is in hun buurt (18%) in vergelijking met inwoners die geen moeite hebben met rondkomen (14%) (Tabel 3).2

Vooral inwoners in wijken met achterstand vinden groen in de buurt belangrijk maar vinden ook dat er onvoldoende groen is in de buurt

Een kwart (26%) van de inwoners van Centrum vindt groen in de buurt belangrijk en tegelijkertijd dat er onvoldoende groen in de buurt is; in de stadsdelen Loosduinen (5%) en Haagse Hout (3%) zijn deze percentages het laagst. Daarnaast vindt 17% van de inwoners in wijken met achterstand groen in de buurt belangrijk en tegelijkertijd dat er onvoldoende groen is in de buurt tegenover 13% in wijken zonder achterstand (Tabel 3).2

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat groen in de buurt belangrijk vindt en tegelijkertijd vindt dat er onvoldoende groen is in de buurt, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, 2016.
DH_9.2_Groen_T3
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Referenties

  1. Dirven-van Breemen EM, Hollander A, Claessens JW. Klimaatverandering in het stedelijk gebied - Groen en waterberging in relatie tot de bodem. RIVM Rapport 607050008/2011. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2011.
  2. Gezondheidsenquête 2016
  3. Gemeente Den Haag en Dimensus. Stadspanel Den Haag 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties