Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de mate van geurhinder van (hout)stook onder inwoners van Den Haag. De informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder). In deze enquête is naar twee bronnen van geurhinder gevraagd: open haard, allesbrander of andere houtkachel en vuurkorf, barbecue of terrashaard.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 

Een kwart van de inwoners van Den Haag heeft in het afgelopen jaar matige tot ernstige geurhinder van (hout)stook ervaren

Een op de vijf (21%) inwoners van Den Haag (19 jaar en ouder) heeft in het afgelopen jaar matige geurhinder ervaren; 3% gaf aan ernstige geurhinder te hebben ervaren. De helft (51%) van de inwoners heeft wel geur waargenomen, maar had geen last van de geur. Bij een kwart (25%) van de inwoners was geen van de nagevraagde geurbronnen thuis ruikbaar.5

Figuur 1 laat zien dat in het afgelopen jaar bijna een kwart (24%) van de inwoners matig tot ernstige hinder van de geur van een vuurkorf, barbecue of terrashaard heeft ervaren; 13% van een haard, allesbrander of houtkachel.

Het percentage inwoners dat (matige tot ernstige) geurhinder heeft ervaren in Den Haag verschilt niet van dat in Haaglanden (beide 24%).

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar geurhinder van (hout)stook heeft ervaren naar geurbron. Den Haag 2016.
DH_9.2_Geurhinder van(hout)stook_F1.PNG

Het ervaren van (matige tot ernstige) geurhinder neemt af met de leeftijd

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar geurhinder heeft ervaren neemt af met de leeftijd: een kwart van de 19- t/m 34-jarige inwoners ondervond het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geurhinder tegenover 11% van de inwoners van 85 jaar en ouder (tabel 1).

Vooral inwoners van Turkse afkomst (34%) hebben in het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geurhinder in vergelijking met autochtone inwoners (21%).5

 

Vooral inwoners met een lagere sociaaleconomische status hebben in het afgelopen jaar geurhinder ervaren

Geurhinder hangt ook samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status (hoger opleidingsniveau) is een lager percentage (matig tot ernstig) gehinderd door geur van (hout)stook dan bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager en gemiddeld opleidingsniveau) (tabel 1). Daarnaast heeft bijna een derde (31%) van de inwoners die moeite hebben met rondkomen het afgelopen jaar last gehad van geurhinder tegenover 22% van de inwoners die geen moeite hebben met rondkomen.5

 

Meeste geurhinder wordt ervaren in stadsdeel Laak

Tabel 1 laat zien dat in het afgelopen jaar een derde (32%) van de inwoners van stadsdeel Laak (matige tot ernstige) geurhinder van (hout)stook heeft ervaren tegenover 20% in stadsdeel Scheveningen en 16% in stadsdeel Haagse Hout. In alle stadsdelen was de geur van vuurkorf, barbecue, of terrashaard de grootste bron van hinder (niet in tabel).

Het percentage inwoners dat (matig tot ernstige) geurhinder heeft ervaren is in wijken met achterstand (28%) hoger dan in wijken zonder achterstand (22%) (tabel 1).5

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat het afgelopen jaar (matige tot ernstige) geurhinder van (hout)stook heeft ervaren, naar achtergrondkenmerken. Den Haag, 2016.
DH_9.2_Geurhinder van(hout)stook_T1.PNG
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen
  • Wijk
  1. Hagens WI, Overveld AJP van, Fischer PH, Gerlofs-Nijland ME, Cassee FR. Gezondheidseffecten van houtrook: een literatuurstudie. RIVM rapport 609300027/2011. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2011.
  2. Planbureau voor de Leefomgeving. Balans van de leefomgeving 2010. Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2010.Beschikbaar op URL: pbl.nl/balansvandeleefomgeving
  3. Fast T, Geelen LMJ, Meeuwsen EJ, Sluis NI, van der Stouwe N , Zandt I, Venselaar-Mooij M. Geur en gezondheid : GGD-richtlijn medische milieukunde. Onderdeel Veehouderij en geur in apart rapport. RIVM Rapport nr. 2015-0106. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2015.
  4. Anzion, C. en E. Dönszelmann. Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast? Amersfoort: Anzion Advies en Rijswijk: ConCEPD, mei 2014. Beschikbaar op URL: http://www.platformhoutrook.nl/wp-content/uploads/2019/01/Toolkit-Houtstook-aanpak-overlast-20140522.pdf
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties