Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal inwoners dat gebruik maakt van één of meer regelingen binnen het sociaal domein. Deze gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners (alle leeftijden)

Ruim 43.000 inwoners maken gebruik van meerdere regelingen binnen het sociaal domein

In totaal maken 40.375 inwoners van Den Haag in 2016 gebruik van één voorziening binnen het sociaal domein en 43.700 inwoners van twee of meer voorzieningen (tabel 1).4 Dit betekent dat in Den Haag per 1.000 inwoners 81 inwoners gebruik maken van meerdere regelingen in het sociaal domein. In de G4-steden, Haaglanden en Nederland is dit respectievelijk 74, 70 en 59 per 1.000 inwoners.

Tabel 1. Inwoners die gebruik maken van één of meerdere regelingen in het sociaal domein. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_7.4_Stapeling_T1.png
  • G4

Meerderheid maakt gebruik van één of meer regelingen binnen één wet

Inwoners maken meestal gebruik van één of meer regelingen binnen één wet (Wmo, Jeugdwet of Participatiewet). In totaal 62 op de 1.000 inwoners heeft één of meer regelingen alleen uit de Participatiewet, 50 op de 1.000 alleen uit de Wmo en 26 op de 1.000 alleen uit de Jeugdwet (tabel 2).4 Ook in de G4-steden, Haaglanden en Nederland maken inwoners meestal gebruik van één of meer regelingen binnen één wet.

In Den Haag maken 17 op de 1.000 inwoners gebruik van regelingen uit meer dan één wet. Hierbij gaat het vooral om een combinatie tussen de Participatiewet en de Wmo. In de G4-steden, Haaglanden en Nederland ontvangen respectievelijk 16, 12 en 8 op de 1.000 inwoners regelingen vanuit verschillende wetten. Ook hier gaat het vooral om een combinatie tussen de Participatiewet en de Wmo.

Tabel 2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van regelingen in de Jeugdwet, Participatiewet en/of Wmo. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016.
DH_7.4_Stapeling_T2.png
  • G4

 

  1. Sociaal domein: Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet. [Online]. (bezocht op 13 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.stimulansz.nl/sociaal-domein-wmo-2015-participatiewet-en-jeugdwet/.
  2. Definitielijst rapport gemeentelijke monitor Sociaal Domein. [Online]. (bezocht op 4 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.vngrealisatie.nl/producten/gemeentelijke-monitor-sociaal domein.
  3. Stapelingsmonitor. [Online]. (bezocht op 30 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.vngrealisatie.nl/producten/stapelingsmonitor.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. [Online]. (bezocht op 30 nov 2017); Beschikbaar op URL: www.waarstaatjegemeente.nl.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties