Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie, en daarna aantallen personen met verward gedrag dat is ingestroomd bij de OVP.

Meldingen (alle leeftijden)

Gemeente Den Haag kent een toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2016 tot en met 2018 kende gemeente Den Haag een grote toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag (tabel 1).5 In deze periode nam het aantal meldingen met 45% toe van 3.242 naar 4.708 meldingen. Deze toename in gemeente Den Haag is groter vergeleken met de toename in de totale G4 (32%), kleiner vergeleken met Haaglanden (50%) en groter vergeleken met de landelijke toename (21%). In de periode 2016 tot en met 2018 is eenzelfde trend waar te nemen wanneer men rekent naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners (tabel 2).

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016-2018.a,b
DH_7.2_Verwardepersonen_T1.png
  • G4

 

Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2016-2018.a,b
DH_7.2_Verwardepersonen_T2.png
  • G4

Opvang verwarde personen (OVP) in Den Haag en lokale bureaus.

In de periode van 1 mei 2014 tot 1 mei 2015 zijn er in Den Haag 2.145 personen met verward gedrag ingestroomd bij de OVP.6 Dit komt neer op ongeveer 4,2 personen met 1.000 inwoners. Gedurende de periode t/m december 2015 steeg dit aantal naar 4,9 per 1.000 inwoners. Deze stijging kan verklaard worden door o.a. een betere bekendheid van de opvang en GGZ dienst op locatie van de opvang, meerdere aansluitingen van Haagse politiebureaus, en een tijdelijke grotere instroom via de arrestantenzorg.

Daarna nam de instroom af: in 2016 tot 3,2 per 1.000 inwoners, in 2017 tot 2,8 per 1.000 inwoners en tot ongeveer 2,3 per 1.000 dat instroomde in 2018. (tabel 4).6

De instroom bij de OVP over 2018 was het grootst binnen Den Haag via politiebureaus in de stadsdelen Centrum (33% van het aantal personen) en Escamp (17% van het aantal personen). De leeftijdscategorie met de meeste instroom was 24-35 jaar (35% van het aantal personen) en 36-50 jaar (29% van het aantal personen).

Hoewel de instroom afnam in Den Haag was er gedurende 2016-2018 een toename te zien in de instroom in de lokale opvangbureaus Zoetermeer, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (tabel 3 en 4). Verklaringen hiervoor hebben waarschijnlijk zelfde redenen dan bij de zojuist beschreven initiële toename in Den Haag gedurende 2014-2015.

Verder stroomde gedurende 2018 ongeveer 18 mensen in de OVP via bureau Delft, en een klein aantal (<7) via bureau Pijnacker-Nootdorp (niet in de tabel 3 en 4 weergegeven).

Tabel 3. Het aantal personen met verward gedrag ingestroomd in de Opvang Verwarde Personen (OVP). Den Haag, 2016-2018.
DH_7.2_Verwardepersonen_T3.png

 

Tabel 4. Het aantal personen met verward gedrag per 1.000 inwoners ingestroomd in de Opvang Verwarde personen (OVP). Den Haag, 2016-2018.
DH_7.2_Verwardepersonen_T4.png

De instroom bij de OVP over 2016 was het grootst binnen Den Haag via politiebureaus in de stadsdelen Centrum (29% van het aantal personen) en Escamp (15 % van het aantal personen). De leeftijdscategorie met de meeste instroom was 24-35 jaar (30% van het aantal personen) en 36-50 jaar (28% van het aantal personen).

  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift. voor psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
  5. Politie. Incidenten van personen met verward gedrag naar gemeente 2016-2018. [Online]. (bezocht op 16 mei 2018); beschikbaar op URL: https://www.politie.nl/
  6. Parnassia. Cijferoverzicht Opvang Verwarde Personen (OVP). perioden mei 2014 – dec 2018.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties