Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in Den Haag. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kinderen en jongeren (0 tot en met 22 jaar)

Tien procent van de jongeren in Den Haag maakt gebruik van jeugdhulp

In 2018 maakt in totaal 9,8% van de jongeren (0 tot en met 22 jaar) in Den Haag gebruik van jeugdhulp, met of zonder verblijf (tabel 1).3 In 2017 was dit 11,4%. In Haaglanden heeft 9,7% van de 0- tot en met 22-jarigen jeugdhulp, in Nederland 9,4%.[1] Jeugdbescherming en –reclassering komen veel minder voor, zowel in Den Haag, Haaglanden als in Nederland.

a De Jeugdzorgregio Haaglanden omvat de negen gemeenten van GGD-regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) en Voorschoten.

Tabel 1. Percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.a Den Haag en Nederland, 2015-2018.
DH Zorgvoordejeugd T1

 

  1. Ministerie van VWS en ministerie van V en J. Jeugdwet wettekst. Den Haag: 2014.
  2. Bot, S., de Roos, S., Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., van den Broek, A., & Kleijnen, E. (Sociaal Cultureel Planbureau). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: 2013.
  3. CBS. Indicatoren jeugdzorg; gemeenten. [Online]. (bezocht op 25 feb 2020); Beschikbaar op URL: http://jeugdstatline.cbs.nl/Jeugdmonitor.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties