Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een bestemming gelokaliseerd binnen de gemeentegrenzen van Den Haag. Deze spoedeisende ritten gaan over de periode 2014-2016 en betreffen de populatie van 60 jaar en ouder. Voor deze groep is gekozen omdat personen vanaf deze leeftijd veelal als extra kwetsbaar worden gezien, met name woonachtig in wijken of buurten met lagere sociaal economische status.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60-70 jaar, 71-80 jaar, 81-90 jaar en ouder dan 90) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit de elektronische ritadministratie van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Toename in het aantal spoedeisende ritten over de periode 2014-2016 in de gemeente Den Haag

In 2016 werden 160 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60+) geregistreerd (tabel 1) met een plaats van bestemming in de gemeente Den Haag. Dit is een groter aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (124 per 1.000 ouderen) en in geheel Haaglanden (140 per 1.000 ouderen).a Het aantal spoedeisende ritten in 2016 in Den Haag is een toename (8%) ten opzichte van het aantal in 2014, echter de toename in Den Haag is kleiner dan de toenames in Zuid-Holland West (13%) en in geheel Haaglanden (11%).

a Doordat de onderzoeksgegevens niet zijn verzameld via steekproeftrekking maar juist alle spoedeisende ritten bevatten, zijn de gevonden verschillen niet getoetst op toeval.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2014-2016.
DH_Spoedeisende_ritten_t1

Meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen bij mensen van boven de 90 jaar

In 2016 werden 97 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60-70 jaar geregistreerd met een bestemming in de gemeente Den Haag. Dit aantal liep op met de leeftijd; de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de oudste leeftijdscategorie (90+), met 345 per 1.000 inwoners. (tabel 2). Het grootste aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in de oudste leeftijdscategorie gold ook voor Zuid-Holland West en geheel Haaglanden.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar leeftijdscategorie (60 jaar en ouder). Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2014-2016.
DH_Spoedeisende_ritten_t2

Meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in stadsdeel Escamp, sterkste toename spoedeisende ritten in stadsdeel Centrum

In 2016 werden 108 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen met een bestemming in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg geregistreerd tot 192 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen met een bestemming in stadsdeel Escamp (tabel 3). De sterkste toename in het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vond plaats in stadsdeel Centrum (17%) over de periode 2014-2016

Tabel 3. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar stadsdeel. Den Haag, 2014-2016.
DH_Spoedeisende_ritten_t3

De toename in spoedeisend vervoer met bestemming SEH in de gemeente Den Haag is minder sterk dan de toenames in Zuid-Holland West maar sterker dan in Haaglanden

Gedurende 2016 werden 129 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH (spoedeisende hulp) geregistreerd vanuit Den Haag (tabel 4). Dit was een toename van 11 % ten opzichte van het aantal ritten in 2014. Deze toename was iets minder sterk dan de toenames in Zuid-Holland West (15%) maar sterker dan in geheel Haaglanden (4%).

Tabel 4. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Den Haag, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2014-2016.
DH_Spoedeisende_ritten_t4
  1. RAV Haaglanden. Welkom op de website van de RAV Haaglanden. [Online]. (bezocht op 1 april 2018); beschikbaar op URL: https://ravhaaglanden.com
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie. Meldkamers. Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag.
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4.
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. april 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties